Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi

Chuyên đề Hóa học lớp 8: Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 8 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

A/ Lý thuyết bài: Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi

1. Sự oxi hóa

Là sự tác dụng của oxi với một chất

2. Phản ứng hóa hợp

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

Phản ứng cần nâng nhiệt độ lên để khơi mào phản ứng lúc đầu, các chất sẽ cháy, tỏa nhiều nhiệt gọi là phản ứng tỏa nhiệt.

3. Ứng dụng của oxi

Hai lĩnh vực ứng dụng quan trọng nhất của oxi là dùng cho sự hô hấp của người và động vật, cần cho sự đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.

B/ Trắc nghiệm bài: Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi

Câu 1: Phản ứng nào là phản ứng hóa hợp

A. Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2

B. CaO + H2O → Ca(OH)2

C. CaCO3 → CaO +CO2

D. Fe + 2HCl →FeCl2 + H2

Câu 2: Những lĩnh vực quan trọng nhất chỉ khí oxi

A. Sự hô hấp

B. Sự đốt nhiên liệu

C. Dùng trong phản ứng hóa hợp

D. Cả A&B

Câu 3: Chọn đáp án sai

A. Sự tác dụng của oxi với 1 chất là sự oxi hóa

B. Lò luyện gang dung không khí giàu oxi

C. Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2 là phản ứng hóa hợp

D. Đèn xì oxi- axetilen là một trong những ứng dụng của oxi

Câu 4: Chọn đáp án đúng

A. Trong thế kỉ 19, oxi thường đi trộn với nito oxit để làm chất giảm đau

B. Oxi được dung làm chất khử

C. Phản ứng hóa hợp là 1 chất sau khi có nhiệt độ tạo thành 2 chất

D. Cả 3 đáp án

Câu 5: Cho phản ứng CaO + H2O → Ca(OH)2. Tính số mol của canxi hidroxit biết khối lương của CaO là 5,6 g

A. 0,01 mol B. 1 mol C. 0,1 mol D. 0,001 mol

Câu 6: Đâu không là phản ứng hóa hợp

A. 2Cu + O2to→ 2CuO

B. Fe + O2to→ FeO

C. Mg + S → MgS

D. FeO+ 2HCl → FeCl2 + H2O

Câu 7: Chọn câu đúng

A. Sự tác dụng của 1 chất với oxi gọi là sự oxi hóa

B. Phản ứng hóa hợp là phản ứng thu nhiệt

C. Phản ứng hóa hợp sinh ra nhiều chất mới

D. Oxi là chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí

Câu 8: Tại sao bệnh nhân lại cần đến ống thở khi hô hấp không ổn định

A. Cung cấp oxi

B. Tăng nhiệt độ cơ thể

C. Lưu thông máu

D. Giảm đau

Câu 9: Lập phương trình hóa hợp của nhôm và lưu huỳnh

A. Al + S → Al2S3

B. 2Al + 3S → Al2S3

C. 2Al + S → Al2S

D. 3Al + 4S → Al3S4

Câu 10: Cho các câu sai:

a. Oxi cung cấp cho sự hô hấp của con người

b. Oxi tác dụng trực tiếp với halogen

c. Phản ứng hóa hợp là 2 chất phản ứng tạo thành duy nhất 1 chất sản phẩm

d. Các nhiên liệu cháy trong oxi tạo ra nhiệt độ thấp hơn trong không khí

Câu đúng là

A. a, b, c

B. a, d

C. a, c

D. cả 3 đáp án

Đáp án:

1.B 2.D 3.C 4.A 5.C
6.D 7.A 8.A 9.B 10.C

Hướng dẫn:

Câu 3: Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2 là phản ứng thế

Câu 5: nCaO = chuyên đề hóa học 8 = 0,1(mol)

CaO + H2O → Ca(OH)2

→ nCa(OH)2 = nCaO = 0,1(mol)

Với chuyên đề: Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi trên đây chúng ta có thể hiểu rõ về khái niệm, công thức hóa học, tính chất vật lý, tính chất hóa học của sự oxi hóa.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 8: Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 8, Giải bài tập Hóa học lớp 8, Giải bài tập Vật Lí 8, Tài liệu học tập lớp 8VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc.

Đánh giá bài viết
1 139
Chuyên đề Hóa học 8 Xem thêm