Sự tích Chầu Bà Bản Đền

Huyền tích Chầu Bà Bản Đền

Chầu Bà Bản Đền là ai? VnDoc.com xin mới bạn đọc cùng tham khảo bài viết huyền tích Chầu Bà Bản Đền để có thể hiểu rõ hơn về Chầu Bà Bản Đền nhé.

Bản Đền Công Chúa

Tên khác: Bản Đền công chúa hay Thủ điện công chúa

Thân thế: Chầu là hiện thân của các vị thánh Mẫu tùy vào bản đền đó và địa phương mà bà thị hiện, vì vậy Chầu về đồng các màu sắc, thường người hầu Chầu thủ đền vào đầu năm thì mặc áo hồng khăn hồng, cuối năm thì mặc áo xanh khăn xanh.

Bản Đền Công Chúa

Hiện nay người ta không hầu và cũng không biết đến giá Chầu nữa nhưng văn Chầu thủ đền và một số nơi vẫn được lưu giá và hầu bà.

Bản Đền Công Chúa

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm:

Sự tích Chầu Cửu

Sự tích Chầu Mười Đồng Mỏ

Sự tích Chầu Bé Bắc Lệ

Đánh giá bài viết
1 1.131
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đạo Mẫu Việt Nam Xem thêm