Sưu tầm những câu ca dao về Hà Tĩnh

9 862

Sưu tầm ca dao tục ngữ địa phương

VnDoc.com mời các bạn tham khảo tài liệu những câu ca dao về Hà Tĩnh để có thể chuẩn bị bài tập môn Ngữ văn hiệu quả. Dưới đây là những câu ca dao về địa danh, về Hồng Lộc, Thạch Hạ, Hương Sơn...

Ca dao về Hà Tĩnh

MỘT SỐ CÂU CA DAO VỀ HÀ TĨNH

1.

Non Hồng ai đắp mà cao,

Sông Lam ai bới, ai đào mà sâu?

2. 

Hồng sơn cao ngất mấy trùng

Lam Giang mấy trượng thì lòng mấy nhiêu

3.

Đức Thọ gạo trắng nước trong

Ai về Đức Thọ thong dong con người

4. 

Trèo lên chót vót Hai Vai

Ra tay khoát gió khoác vai ông Đùng.

5. 

Ai về Hà Tĩnh thì về

Mặc lục chợ Hạ, uống chè Hương Sơn.

6. 

Ai về Hồng Lộc thì về

Ăn cơm cá Bàu Nậy,

Uống nước chè khe Yên

7. 

Ai về Thạch Hạ mà coi

Bắc nồi lên bếp xách oi ra đồng.

8. 

Ai hay mít ngọt, trám bùi

Có về Cát Ngạn với tui thì về.

9. 

Bánh đa chợ Cày, bánh tày chợ Voi

Bánh đúc cháo kê là nghề làng Trại

10.

Lắm ló Xuân Viên, lắm tiền Hội Thống,

Lắm nống Do Nha, lắm cà Lộc Châu,

Lắm dâu Cẩm Mỹ, lắm bị Kẻ Giăng,

Lắm măng Kẻ Cừa, lắm bừa Trung Sơn,

Lắm cơn Yên Xứ.

11. 

Kẻ Dặm đục đá nấu vôi

Miệng thì thổi lửa, tay lôi rành rành

12. 

Trai Đông Thái gái Yên Hồ

Gặp nhau ta nổi cơ đồ cũng nên

13. 

Đặng Sơn người đẹp nước trong

Dâu non xanh bại, tơ tằm vàng sân

14. 

Xôi nếp cái, gái Tràng Lưu

15. 

Bao giờ mống Mắt mống Mê

Thuyền câu thuyền lái chèo về cho mau

Đánh giá bài viết
9 862
Ngữ văn lớp 7 Xem thêm