Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp Mầm Non

10 86.408

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp Mầm Non mới nhất

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp Mầm Non là tài liệu quan trọng dành cho các giáo viên mầm non. Tài liệu này sẽ giúp các giáo viên mầm non vận dụng các khái niệm phát triển thể chất vào việc chăm sóc trẻ mầm non, chú ý đến nguyên tắc vừa sức, nguyên tắc từ đơn giản đến phức tạp giúp các em phát triển về mọi mặt. Mời các bạn cùng tải bộ tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp Mầm Non về sử dụng.

MỤC LỤC MODULE
(CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN)

Module MN 1 Đặc điểm phát triển thể chất – Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về phát triển thể chất

Module MN 2 Đặc điểm phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội – Mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kỹ năng xã hội

Module MN 3 Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ

Module MN 4 Đặc điểm phát triển nhận thức, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức

Module MN 5 Đặc điểm phát triển thẩm mĩ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mĩ

Module MN 6 Chăm sóc trẻ mầm non

Module MN 7 Môi trường giáo dục cho trẻ mầm non

Module MN 8 Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3 - 36 tháng tuổi

Module MN 9 Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3 - 6 tuổi

Module MN 10 Tư vấn về chăm sóc giáo dục mầm non

Module MN 11 Tư vấn cho các bậc cha mẹ về chăm sóc giáo dục trẻ từ 3 - 36 tháng tuổi

Module MN 12 Tư vấn cho các bậc cha mẹ về chăm sóc giáo dục trẻ từ 3 - 6 tuổi

Module MN 13 Phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội

Module MN 14 Phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội

Module MN 15 Đặc điểm của trẻ có nhu cầu đặc biệt

Module MN 16 Chăm sóc giáo dục và đáp ứng trẻ có nhu cầu đặc biệt

Module MN 17 Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 - 36 tháng tuổi

Module MN 18 Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 - 6 tuổi

Module MN 19 Phương pháp tìm kiếm khai thác xử lí thông tin phục vụ xây dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục

Module MN 20 Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non

Module MN 21 Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất

Module MN 22 Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển nhận thức

Module MN 23 Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

Module MN 24 Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội

Module MN 25 Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thẩm mĩ

Module MN 26 Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động vui chơi

Module MN 27 Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông

Module MN 28 Hướng dẫn sử dụng các thiết bị giáo dục theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu

Module MN 29 Hướng dẫn bảo quản sửa chữa một số thiết bị đồ dùng giáo dục và dạy học đơn giản

Module MN 30 Làm đồ dùng dạy học đồ chơi tự tạo

Module MN 31 Hướng dẫn sử dụng một số phần mềm vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ mầm non

Module MN 32 Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử

Module MN 33 Đánh giá trong giáo dục mầm non

Module MN 34 Sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

Module MN 35 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non

Module MN 36 Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non

Module MN 37 Quàn lí nhóm/ lớp học mầm non

Module MN 38 Lập dự toán mở trường mầm non tư thục

Module MN 39 Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo

Module MN 40 Phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ mầm non

Module MN 41 Phối hợp nhà trường với cộng đồng các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non

Module MN 42 Tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội của giáo viên mầm non

Module MN 43 Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục mầm non

Module MN 44 Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong giáo dục mầm non

Mời các bạn xem toàn bộ Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp Mầm Non, tại đây.

PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN THỂ CHÃT CỦA TRẺ MĂM NON

1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức

  • Hiểu rõ khái niệm thể chất và những phạm trù liên quan đến thể chất nói chung và cho trẻ mầm non nói riêng.
  • Nắm được các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất của trẻ mầm non.
  • Hiểu được những ảnh hưởng đến các cơ quan của cơ thể trẻ mầm non khi cho trẻ rèn luyện thể chất.

1.2. Kĩ năng

  • Vận dụng các khái niệm phát triển thể chất vào việc chăm sóc trẻ mầm non, chú ý đến nguyên tắc vừa sức, nguyên tắc từ đơn giản đến phức tạp, nguyên tắc phối họp giữa động và tĩnh...
  • Từ các yếu tố ảnh hường đến sự phát triển thể chất của trẻ, xác định được những yếu tố mang tính điều kiện, những yếu tố mang tính quyết định đến những trẻ thuộc lớp mình phụ trách

1.3. Thái độ

Xác định một cách sâu sắc về trạng thái tâm lí ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất của trẻ mầm non như thế nào.

Đánh giá bài viết
10 86.408
Văn bản giáo dục Xem thêm