Tài liệu ôn tập Tiếng Anh trình độ A thi tuyển viên chức giáo dục

1 2.440

Tài liệu ôn thi Tiếng Anh trình độ A

Tài liệu ôn tập Tiếng Anh trình độ A thi tuyển viên chức giáo dục đưa ra những kiến thức cơ bản và bài tập đi kèm, giúp thầy cô giáo củng cố lại kiến thức và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi công chức, viên chức sắp tới. Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo.

Thi viên chức

MỤC LỤC

PHẦN 1: TỪ VỰNG

PHẦN 2: NGỮ PHÁP

 1. CÁC LOẠI TỪ
 2. DANH TỪ
 3. MẠO TỪ

III. ĐẠI TỪ

 1. TÍNH TỪ
 2. TRẠNG TỪ
 3. ĐỘNG TỪ

VII. GIỚI TỪ

VIII. LIÊN TỪ

 1. CÁC THÌ 
 2. HIỆN TẠI ĐƠN VÀ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN
 3. HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

III. QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

 1. QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH
 2. TƯƠNG LAI ĐƠN VÀ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN
 3. TƯƠNG LAI GẦN: BE GOING TO
 4. SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ
 5. SO SÁNH
 6. SO SÁNH BẰNG
 7. SO SÁNH HƠN

III. SO SÁNH NHẤT

 1. CÂU ĐIỀU KIỆN
 2. LOẠI 1
 3. LOẠI 2

III. LOẠI 3

 1. CÁC CẤU TRÚC THƯỜNG GẶP
 2. so/such…that
 3. too…to

III. enough to

 1. because / because of
 2. although / though / even though / despite / in spite of
 3. unless = if not
 4. MỆNH ĐỀ QUAN HỆ
 5. CÂU BỊ ĐỘNG

PHẦN 3: ĐOẠN ĐỐI THOẠI

PHẦN 4: ĐỌC HIỂU

PHẦN 5: VIẾT CÂU

PHẦN 6: ĐỀ THI THỬ 

Đánh giá bài viết
1 2.440
Dành cho Giáo Viên Xem thêm