Tài liệu ôn thi cấp tốc Đại số lớp 9

1 16
i liệu ôn thi cp tốc
TOÁN 9
Phần 1. Rút gọn căn số
Bài 1. So sánh
1)
35
43
. 2)
25 9
25 9
.
Bài 2. Thực hiện phép tính
1)
20 2 80 3 45
. 2)
12 75 48
.
3)
27 5 12 2 3
. 4)
18 2 2 32
.
5)
1
2 18
2
. 6)
.
Bài 3. Thực hiện phép tính
1)
12 2 27 3 : 3
. 2)
12 75 48 : 3
.
3)
2 9 3 36 :4
. 4)
32 3 18 : 2
.
Bài 4. Thực hiện phép tính
1)
2 1 2 1
. 2)
10 3 11 3 11 10
.
Bài 5. Thực hiện phép tính
1)
2
3 2 3
. 2)
2
5 2 5
.
3)
2
1 2 1
. 4)
23
3
2 3 2 5
.
Bài 6. Trục căn thức ở mẫu
1)
11
3 1 3 1

. 2)
21
1 2 3 2 2

.
3)
23
24
32
. 4)
3 5 3 5
3 5 3 5


.
5)
11
53
2 3 2 3


. 6)
1
9 4 5
52

.
Bài 7. Rút gọn biểu thức
1)
3 2 2 3 2 2
. 2)
7 4 3 12 6 3
.
3)
5 2 6 7 2 10
. 4)
8 2 12
8
31
.
Bài 8*. Rút gọn biểu thức
1)
26 15 3
. 2)
23
.
3)
10 2 3 5
. 4)
6 2 5 24 5 24
.
5)
2 3 26 15 3 2 3 26 15 3
. 6)
2 3 2 3
23

.
Bài 9**. Rút gọn biểu thức
1)
6 1 5 1
:
5 5 1 5 45
A






. 2)
6 3 5 5 2
:
2 1 5 1 5 3
B






.
Bài 10**. Rút gọn biểu thức
2 3 6 8 4
234

.
---------- HẾT ----------
Bài 1. 1)
3 5 4 3
. 2)
25 9 25 9
.
Bài 2. 1)
5
. 2)
3
.
3)
11 3
. 4)
2
.
5)
42
. 6)
23
.
Bài 3. 1)
7
. 2)
1
.
3)
6
. 4)
13
.
Bài 4. 1)
1
. 2)
1
.
Bài 5. 1)
2
. 2)
2
.
3)
2
. 4)
2
.
Bài 6. 1)
1
. 2)
1
.
3)
6
. 4)
35
.
5)
33
. 6)
4
.
Bài 7. 1)
2
. 2)
5
.
3)
35
. 4)
2
.
Bài 8. 1)
5 3 3
2
. 2)
31
2
.
3)
4
. 4)
2
.
5)
2
. 6)
1
.
Bài 9. 1)
3
. 2)
1
.
Bài 10.
12
.

Tài liệu ôn thi cấp tốc Đại số 9

Tài liệu ôn thi cấp tốc Đại số lớp 9 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh rèn luyện cũng như củng cố thêm kiến thức Toán lớp 9. Mời các bạn tải về tham khảo

....................................

Ngoài Tài liệu ôn thi cấp tốc Đại số lớp 9. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt

Đánh giá bài viết
1 16
Toán lớp 9 Xem thêm