Tài liệu tập huấn thông tư 68 về hóa đơn điện tử

CC THU TP HÀ NI
HỘI NGHỊ
TẬP HUẤN VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Nội, tháng 10 năm 2019
PHẦN I: LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG HĐ ĐT
1
PHN II: GII THIU MT S ND TT 68/2019/TT-BTC
2
PHN III: SO SÁNH MT S NI DUNG THÔNG TƯ32 VÀ THÔNG TƯ 68
3
PHN IV: H TR NNT TRIN KHAI ÁP DNG HĐĐT
4
PHẦN V: MỘT SỐ LƯU Ý KHI ÁP DỤNG HĐĐT
5
PHN VI: GII ĐÁP VƯNG MC V HĐĐT
6
NỘI DUNG
PHẦN I: LỢI ÍCH CỦA
VIỆC ÁP DỤNG HĐ ĐT

VnDoc xin chia sẻ đến quý bạn đọc toàn bộ tài liệu quan trọng về tập huấn hóa đơn điện tử tại Cục Thuế TP Hà Nội. Với tài liệu này sẽ giúp người nộp thuế hiểu rõ hơn về lợi ích của hóa đơn điện tử cũng như so sánh đối chiếu giữa nội dung thông tư 32 và thông tư 68.

Nhằm giúp Doanh nghiệp trên địa bàn hiểu và nắm rõ về hóa đơn điện tử, Cục Thuế TP Hà Nội liên tục triển khai các chương trình hội nghị tập huấn hóa đơn điện tử tại các Quận, Huyện. Cụ thể, tại buổi tập huấn nhấn mạnh 5 nội dung chính sau.

PHẦN I: Lợi ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử giúp Doanh nghiệp:

TIẾT KIỆM: Tiết kiệm 90% chi phí in ấn, vận chuyển, lưu trữ và bảo quản hóa đơn

AN TOÀN: Không xảy ra cháy, hỏng, mất hóa đơn. Tăng độ tin cậy cho hóa đơn của doanh nghiệp

NHANH CHÓNG: Người mua tức thời nhận được hóa đơn, rút ngắn thời gian thu nợ

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG: Giảm bớt việc sử dụng giấy, góp phần bảo vệ môi trường

Bên cạnh đó, việc sử dụng hóa đơn điện tử cũng mang lại lợi ích thiết thực cho Cơ quan Thuế, Cơ Quan nhà nước và xã hội góp phần ngăn chặn, khắc phục tình trạng gian lận, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

PHẦN II: Giới thiệu một số nội dung Thông tư 68/2019/TT-BTC

Thông tư số 68/2019/TT-BTC bao gồm: 5 Chương, 27 Điều và 02 Phụ lục (Phụ lục 1: gồm 05 mẫu hiển thị của hóa đơn điện tử và Phụ lục 2: Mẫu Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế)

Bên cạnh việc kế thừa những quy định hợp lý từ Nghị định 119/2018/NĐ-CP, thông tư 68/2019/TT-BTC đã đưa ra một số quy định và hướng dẫn nhằm làm rõ một số khái niệm tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và thực tế triển khai áp dụng hóa đơn điện tử. Trong đó, có một số điều doanh nghiệp cần chú ý như sau:

Nội dung của hóa đơn điện tử

Một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung

Định dạng hóa đơn điện tử

Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Sử dụng hóa đơn điện tử có mã của CQT theo từng lần phát sinh

Xử lý hóa đơn điện tử có mã của CQT có sai sót sau khi cấp mã

Xử lý HĐĐT không mã của CQT có sai sót

Chuyển dữ liệu HĐĐT không mã đến CQT

Xử lý sự cố khi sử dụng HĐĐT có mã

XD, thu thập, xử lý và QLHTTT về HĐĐT

Điều kiện của tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT

Hiệu lực thi hành

Xử lý chuyển tiếp

PHẦN III: So sánh một số nội dung Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 68/2019/TT-BTC

PHẦN IV: Hỗ trợ người nộp Thuế triển khai áp dụng hóa đơn điện tử

PHẦN V: Một số lưu ý khi áp dụng hóa đơn điện tử

PHẦN VI: Giải đáp vướng mắc về hóa đơn điện tử

Câu hỏi 1: DN có được sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy không?

Đến ngày 31/10/2020, DN, tổ chức được sử dụng song song hóa đơn đặt in và HĐĐT và được sử dụng đến khi chuyển sang HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.

Câu hỏi 2: Có nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua trên HĐĐT hay không?

Trường hợp không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua: Người mua không phải là đơn vị kế toán & Người mua không phải là đơn vị kế toán: Có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua.

Câu hỏi 3: Hóa đơn điện tử kèm bảng kê?

CV 2047/TCT-CS ngày 22/5/2019: Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không bị giới hạn về số dòng trên một tờ hóa đơn nên HĐĐT không lập kèm bảng kê. ( DN không được lập HĐĐT không có danh mục hàng hóa mà lại kèm theo bảng kê hàng hóa bản giấy/bảng kê điện tử cho khách hàng)

Câu hỏi 4: Hóa đơn điện tử chuyển đổi nhiều hơn 1 trang

Để phù hợp với đặc thù của HĐ ĐT, trường hợp chuyển đổi HĐĐT ra giấy, nếu số lượng HHDV bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì DN thực hiện tương tự trường hợp sử dụng HĐ tự in mà việc lập và in HĐ thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng HH, DV bán ra nhiều hơn số dòng của một trang HĐ

Câu hỏi 5: Hóa đơn điện tử đã lập chưa gửi cho người mua bị sai sót thì xử lý như thế nào?

HĐĐT đã lập có sai sót nhưng chưa gửi cho người mua thì người bán:

Hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

Lập hóa đơn điện tử mới gửi cho người mua

HĐĐT đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Câu hỏi 6: Câu hỏi Lập hóa đơn điện tử khách hàng không lấy hóa đơn (Bán lẻ xăng dầu)

Trong trường hợp này nếu doanh nghiệp xuất hóa đơn vào ngày hôm sau hoặc ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ lễ, tết là không phù hợp theo quy định.

Câu hỏi 7: Có được lập văn bản thỏa thuận sai sót dưới dạng bản giấy

Được lập văn bản thỏa thuận bằng giấy trường hợp người mua không có chữ ký điện tử

Câu hỏi 8: Miễn tiêu thức dấu của người bán trên hóa đơn chuyển đổi

HĐ chuyển đổi để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông phải có dấu của người bán.

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem đầy đủ toàn bộ nội dung của Tài liệu tập huấn thông tư 68 về hóa đơn điện tử.

Đánh giá bài viết
1 197
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm