Tài liệu thi công chức Sở thông tin và truyền thông năm 2019 TP Hà Nội

Đề cương ôn thi công chức sở Thông tin truyền thông

Danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành mã nhóm TT vòng 2 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019 do sở nội vụ Tp Hà Nội ban hành. Đây là tài liệu ôn thi công chức sở thông tin truyền thông năm 2019 mới nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết đề cương ôn thi công chức Sở thông tin và truyền thông.

Tài liệu thi công chức môn chuyên ngành TT

Tài liệu ôn thi công chức 2019

Một số văn bản luật quan trọng trong nội dung thi công chức Sở Thông tin truyền thông

Đánh giá bài viết
1 569
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi công chức - viên chức Xem thêm