Tài liệu thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học năm học 2017-2018

1 8.823

Một số nội dung cơ bản thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp
ở trường tiểu học

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn tài liệu thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học bao gồm các hoạt động tự chọn và hoạt động tập thể. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Khái niệm hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Hoạt động GDNGLL là những hoạt động giáo dục được tổ chức theo các chủ đề giáo dục từng tháng với thời lượng 4 tiết/tuần. (Chương trình giáo dục cấp Tiểu học, Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Với quan niệm này thì hoạt động GDNGLL, Hoạt động tự chọn và Hoạt động tập thể (sinh hoạt toàn trường dưới cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đội TNTP HCM, sinh hoạt Sao Nhi đồng) là những hoạt động giáo dục độc lập với nhau trong nhà trường.

Như chúng ta đã biết, hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm rèn luyện đạo đức, phát triển năng lực, bồi dưỡng năng khiếu, giúp đỡ HS yếu sao cho phù hợp đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi HS tiểu học.

Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp được tiến hành thông qua việc dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn trong chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm hoạt động ngoại khoá, hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu văn hoá; hoạt động bảo vệ môi trường; lao động công ích và các hoạt động xã hội khác.

Phần I. Một số vấn đề chung

1. Mục tiêu giáo dục tiểu học

“Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở” (Khoản 1, điều 27, Luật giáo dục – 2005)

2. Nội dung giáo dục tiểu học

“Giáo dục tiểu học phải đảm bảo cho học sinh có hiểu biết đơn giản về Tự nhiên – Xã hội và con người, có kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết, tính toán; có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu về hát, múa, âm nhạc, mỹ thuật” (Điều 28, Luật Giáo dục - 2005)

3. Chương trình giáo dục tiểu học(Quyết định 16/2006/QĐ-BGD&ĐT).

a) Chương trình các môn học.

b) Chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình tiểu học.

c) Chương trình các hoạt động:

- Hoạt động tập thể.

- Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: Bình quân 4 tiết/ tháng

4. Mục tiêu cụ thể GDTH cần hướng tới là nhằm giúp học sinh

- Thông minh, hoạt bát, ham hoạt động;

- Ngoan ngoãn, giàu lòng nhân ái, biết chia sẻ;

- Có kỹ năng sống, biết sống an toàn;

- Thích đi học, thích học, biết cách học và học tốt các môn học;

- Yêu thiên nhiên, yêu nghệ thuật.

5. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là những hoạt động được tổ chức ngoài giờ học các môn học. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là sự tiếp nối và thống nhất hữu cơ với hoạt động dạy học, tạo điều kiện gắn lí thuyết với thực hành, góp phần quan trọng vào sự hình thành và phát triển nhân cách toàn diện của học sinh.

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL) là một bộ phận quan trọng không thể thiếu được trong toàn bộ quá trình giáo dục của các trường phổ thông nói chung, của trường tiểu học nói riêng.

Biết, hiểu, thiết kế và tổ chức hiệu quả HĐGDNGLL trong trường tiểu học là một nhiệm vụ quan trọng đối với giáo viên.

6. Mục tiêu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL)

- Củng cố, khắc sâu những kiến thức đã được học qua các môn học ở trên lớp.

- Phát triển sự hiểu biết của học sinh trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, từ đó làm phong phú thêm vốn tri thức của các em.

- Hình thành và phát triển ở học sinh các kỹ năng ban đầu, cơ bản cần thiết phù hợp với sự phát triển chung của trẻ (kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tham gia các hoạt động tập thể, kĩ năng nhận thức,…)

- Góp phần hình thành và phát triển tính tích cực, tự giác cho học sinh trong việc tham gia vào các hoạt động chính trị- xã hội. Trên cơ sở đó, bồi dưỡng cho trẻ thái độ đúng đắn với các hiện tượng tự nhiên và xã hội, thái độ có trách nhiệm đối với công việc chung.

7. Nội dung của hoạt động HDNGLL

- Phản ánh cuộc sống học tập, sinh hoạt và rèn luyện của HS tiểu học ở nhà trường, gia đình và trong cộng đồng.

- Những thông tin cập nhật trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội phù hợp với nhận thức của học sinh tiểu học.

- Tạo cơ hội để học sinh tiểu học phát triển các khả năng của mình trong HĐGDNGLL

Phần II. Thực trạng HĐGDNGLL hiện nay của các trường tiểu học

I. Những kết quả đạt được

1. Về nhận thức: Đa số cán bộ quản lí và giáo viên đã hiểu đúng về vai trò, tầm quan trọng của HĐGDNGLL ở trường tiểu học.

2. Thực hiện HĐGDNGLL: 100% các trường đảm bảo đúng thời lượng theo quy định, một số trường đã triển khai khá đầy đủ nội dung, một số trường có hình thức tổ chức HĐGDNGLL khá phong phú, phù hợp với điều kiện của trường. Thông qua HĐGDNGLL bước đầu góp phần nâng cao chất lượng các môn học, giúp học sinh tự tin, mạnh dạn, tích cực tự giác và linh hoạt trong việc tham gia vào các hoạt động học tập, hoạt động chính trị - xã hội.

3. Công tác quản lí, chỉ đạo

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ quản lí, giáo viên về HĐGDNGLL.

- Triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên tới cán bộ, giáo viên.

- Xây dựng mô hình, tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm, định hướng cho việc thực hiện HĐGDNGLL.

- Thường xuyên kiểm tra, thông qua kiểm tra đã hướng dẫn cho các trường thực hiện đúng các quy định về HĐGDNGLL.

II. Tồn tại, hạn chế

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động

- Một số trường chưa xây dựng được kế hoạch hoặc xây dựng nhưng chất lượng còn thấp, kế hoạch đang còn chung chung, nội dung thì sơ sài, các điều kiện để thực hiện chưa đảm bảo, …

- Các loại hình hoạt động chưa đa dạng, phong phú mà mới chỉ tập trung vào một số như hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Quy trình tổ chức các hoạt động GDNGLL chưa đầy đủ.

- Kết quả hoạt động đạt được trên học sinh còn hạn chế.

2. Công tác quản lí, chỉ đạo

- Cách hiểu về tổ chức, nội dung và phương pháp HĐGDNGLL có nơi, có lúc còn chưa thống nhất; thậm chí có trường gây áp lực không cần thiết cho giáo viên và học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

- Một số Hiệu trưởng trường học chưa quan tâm đúng mức đến việc tổ chức HĐGDNGLL, thậm chí có người chưa hiểu biết đầy đủ về HĐGDNGLL; chưa chăm lo các điều kiện cần thiết cho HĐGDNGLL.

Phần III. ĐỊNH HƯỚNG CHỈ ĐẠO MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HĐGDNGLL.

I.1. Những nội dung của HĐGDNGLL trong trường tiểu học được thể hiện ở các loại hình hoạt động sau:

- Hoạt động văn hóa - nghệ thuật (VH-NT);

- Hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao;

- Hoạt động thực hành khoa học- kĩ thuật;

- Hoạt động lao động công ích;

- Hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh;

- Các hoạt động mang tính xã hội.

Đánh giá bài viết
1 8.823
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm