Tài liệu về sự phát triển thần kỳ của Nhật Bản

Với một thực tế là vấn đề tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở nước ta tuy đã được quan tâm nhiều trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội từ thời kỳ “đổi mới”, song qua 10 năm đổi mới, người ta lại thấy có hiện tượng phân hoá nhanh, một bộ phận trở nên nghèo tương đối, chính vì vậy đòi hỏi phải có một lý luận lẫn thực tiễn của quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội.

Đánh giá bài viết
7 10.268
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sách Văn hóa - Giải trí Xem thêm