Tạm dừng hệ thống iHTKK và eTax vào cuối tuần này

1 52

Quyết định tạm dừng hệ thống iHTKK và eTax

Để phục vụ cho công tác nâng cấp hệ thống theo hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Tổng cục thuế thông báo tạm dừng hệ thống khai thuế qua mạng (iHTKK) và hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) từ ngày 29/09/2017. Mời các bạn tham khảo.

Ngày 22/9/2017, Tổng cục Thuế ban hành Thông báo 3171/TB-TCT về việc tạm dừng hệ thống khai thuế qua mạng, dịch vụ thuế điện tử.

Cụ thể, sẽ tạm dừng hoạt động kể từ 17 giờ 00 ngày 29/9/2017 đến 17 giờ 00 ngày 01/10/2017 đối với:

- Hệ thống khai thuế qua mạng (iHTKK)

- Hệ thống dịch vụ thuế điện tư (eTax)

Tạm dừng hệ thống iHTKK và eTax

Việc tạm dừng này để phục vụ nâng cấp hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu trả thông báo 2 bước đáp ứng theo Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 về hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Đánh giá bài viết
1 52
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm