Mức trợ cấp mới cho người có công với cách mạng từ 01/7/2017

Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công

Chính phủ đã thông qua Nghị định 70/2017/NĐ-CP quy định mới về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn mới để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.417.000 đồng thay thế mức chuẩn hiện tại là 1.318.000 đồng. Như vậy, có thể thấy mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi mới cho người có công với cách mạng có sự điều chỉnh tăng.

Mức lương cơ sở áp dụng từ 1/7/2017 theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP

Tăng công tác phí cho công chức, viên chức từ ngày 1/7/2017

Tính trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc từ 01/7/2017

Tăng trợ cấp thai sản từ ngày 01/7/2017

Theo Nghị định số 70/2017/NĐ-CP của Chính phủ, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được tăng từ 1.318.000 đồng lên 1.417.000 đồng.

Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công

Cụ thể, Nghị định số 70/2017/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, mức phụ cấp, trợ cấp của một số đối tượng người có công như sau: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 diện thoát ly mức trợ cấp 1.583.000 đồng/tháng, phụ cấp 268.000/1 thâm niên; diện không thoát ly mức trợ cấp 2.688.000 đồng/tháng. Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 từ trần 1.417.000 đồng/tháng.

Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được trợ cấp 1.465.000 đồng/tháng. Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 từ trần là 795.000 đồng/tháng.

Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ là 1.417.000 đồng/tháng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ là 2.834.000 đồng/tháng; đối với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên, mức trợ cấp là 4.251.000 đồng/tháng; trợ cấp tiền tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc lấy vợ khác (diện không hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng) là 1.417.000 đồng/tháng.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ như trên) được hưởng phụ cấp 1.188.000 đồng/tháng. Mức trợ cấp đối với người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình là 1.417.000 đồng/tháng.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng trợ cấp 1.188.000 đồng/tháng.

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được trợ cấp thương tật từ 955.000 đồng/tháng – 4.543.000 đồng/ tháng tùy tỷ lệ suy giảm khả năng lao động.

Thương binh loại B được trợ cấp thương tật từ 788.000 đồng/tháng đến 3.759.000 đồng/tháng tùy tỷ lệ suy giảm khả năng lao động.

Chế độ BHYT với người có công sống tại xã đặc biệt khó khăn

Mẹ của bà Nguyễn Thị Hương (Quảng Trị) có BHYT mã KC. Gia đình thuộc hộ nghèo/cận nghèo, ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Mẹ của bà điều trị nội trú trái tuyến tại Bệnh viện Trung ương Huế. Bà Hương hỏi, mẹ bà có được hưởng BHYT không? Nếu được thì thủ tục thế nào?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 2, Điều 13 và Khoản 2, Điều 22 Luật BHYT quy định, một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì tham gia BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định, được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Theo như nội dung câu hỏi thì mẹ của bà vừa là đối tượng người có công với cách mạng, vừa là đối tượng đang sống tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên trên thẻ BHYT mang mã KC và có thêm ký hiệu K2, khi đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám, chữa bệnh điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo đúng quy định.

Trường hợp mẹ của bà chưa được hưởng đầy đủ quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT tại cơ sở khám, chữa bệnh thì bà mang giấy ra viện cùng toàn bộ hồ sơ có liên quan trong quá trình điều trị nội trú đến cơ quan BHXH nơi phát hành thẻ để được hướng dẫn thủ tục thanh toán.

Đánh giá bài viết
1 797
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm