Tập bản đồ Địa lý lớp 7 bài 1: Dân số

32 4.908

Giải Tập bản đồ Địa lí 7

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Tập bản đồ Địa lý lớp 7 bài 1: Dân số, với các bài tập bản đồ được giải chi tiết cùng cách trình bày khoa học hỗ trợ quá trình dạy và học môn Địa lý lớp 7.

Câu 1: Quan sát hai tháp tuổi, em hãy:

- Tô màu và điền tiếp vào chỗ chấm (...) nhóm tuổi trong độ tuổi lao động.

- Điền tiếp vào chỗ chấm (...) dưới tháp tuổi nội dung chính cho đúng (Dân số già, Dân số trẻ)

Lời giải:

 Tập bản đồ địa lý 7

Câu 2: Điền tiếp các nội dung cho đúng vào bảng sau:

Tháp tuổi

Tỉ lệ người trong độ tuổi lao động

Đặc điểm hình dạng của tháp tuổi

A

   

B

   

 Lời giải:

Tháp tuổi

Tỉ lệ người trong độ tuổi lao động

Đặc điểm hình dạng của tháp tuổi

A

Cao

Đáy và đỉnh tháp thu hẹp, thân rộng

B

Thấp

Đáy tháp mở rộng, thân hẹp, đỉnh nhọn

Câu 3: Dựa vào hình 1.2 trong SGK, em hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sự gia tăng dân số thế giới vào các năm: 1804, 1927, 1974, 1999.

Lời giải:

 Tập bản đồ địa lý 7

Biểu đồ gia tăng dân số thế giới qua các năm, giai đoạn 1804 - 1999

Câu 4: Chọn đáp án đúng nhất?

Sự bùng nổ dân số sẽ xảy ra:

a, Khi tỉ lệ gia tăng dân số hằng năm trên 2,1%

b, Sự gia tăng dân số vượt quá khả năng đáp ứng của nền kinh tế - xã hội

c, Cả hai ý trên

Lời giải:

Đáp án đúng là a

Đánh giá bài viết
32 4.908
Giải tập bản đồ Địa lí 7 Xem thêm