Tập bản đồ Địa lý lớp 7 bài 2: Sự phân bố dân cư - Các chủng tộc trên thế giới

Giải Tập bản đồ Địa lí 7

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Tập bản đồ Địa lý lớp 7 bài 2: Sự phân bố dân cư - Các chủng tộc trên thế giới, với các bài tập bản đồ được giải chi tiết cùng cách trình bày khoa học hỗ trợ quá trình dạy và học môn Địa lý lớp 7.

Câu 1: Quan sát lược đồ “Phân bố dân cư thế giới” hình 2.1 và nội dung SGK, em hãy điền tiếp nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) ở bảng sau:

Các khu vực có mật độ dân số cao nhất thế giới

Các khu vực tập trung đông dân

Ở châu Mỹ

Ở châu Phi

Ở châu Âu

Ở châu Á

Lời giải:

Các khu vực có mật độ dân số cao nhất thế giới

Các khu vực tập trung đông dân

Ở châu Mỹ

Ở châu Phi

Ở châu Âu

Ở châu Á

Đông Á

Đông Bắc Hoa Kỳ

Tây Phi

Tây Âu

Đông Á

Nam Á

Miền Trung Mêxicô

Trung Âu

Đông Nam Á

Tây và Trung Âu

Đông Nam Braxin

Nam Á

Câu 2: Dựa vào bảng số liệu sau, tính mật độ dân số của một số nước, thế giới và điền tiếp vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây:

Tên nước

Diện tích (km2)

Dân số - 2001

(Triệu người)

Mật độ dân số

(Người/km2)

So với thế giới

(Cao hơn hay thấp hơn)

VIỆT NAM

TRUNG QUỐC

INĐÔNÊXIA

THẾ GIỚI

Lời giải:

Tên nước

Diện tích (km2)

Dân số - 2001

(Triệu người)

Mật độ dân số

(Người/km2)

So với thế giới

(Cao hơn hay thấp hơn)

VIỆT NAM

329 314

78,7

239,0

Cao hơn

TRUNG QUỐC

9597000

1273,3

132,7

Cao hơn

INĐÔNÊXIA

1919000

206,1

107,4

Cao hơn

THẾ GIỚI

135 641 000

6 137,0

45,2

Đánh giá bài viết
20 3.583
Giải tập bản đồ Địa lí 7 Xem thêm