Tập bản đồ Địa lý lớp 9 bài 2: Dân số và gia tăng dân số

Tập bản đồ Địa lý lớp 9 bài 2: Dân số và gia tăng dân số do VnDoc sưu tầm và biên soạn, hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố lý thuyết bài học cũng như tham khảo chi tiết lời giải các bài tập Địa lý.

Giải Bài tập Tập bản đồ Địa lý lớp 9 Bài 2: Dân số và gia tăng dân số

Bài 1 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 9

Đánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng.

Tính đến năm 2009, dân số nước ta là:

Giải tập bản đồ Địa 9

Lời giải:

Tính đến năm 2009, dân số nước ta là: 85,8 triệu người

Bài 2 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 9

Điền tiếp nội dung vào chỗ chấm (...):

Nước ta có dân số đứng thứ …………….ở Đông Nam Á và thứ…………….trên thế giới. Điều đó chứng tỏ nước ta là nước……………………

Lời giải:

Nước ta có dân số đứng thứ 3 ở Đông Nam Á và thứ 14 trên thế giới. Điều đó chứng tỏ nước ta là nước đông dân.

Bài 3 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 9

Trình bày tình hình gia tăng dân số của nước ta. Giải thích vì sao tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta đã giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh?

Lời giải:

- Tình hình gia tăng dân số:

 • Nước ta bắt đầu “bùng nổ dân số từ cuối những năm 50.
 • Đến những năm cuối thế kỷ XX thì tình hình dân số dần ổn định.
 • Tỷ lệ gia tăng tự nhiên của dân số có xu hướng giảm.
 • Hiện nay dân số Việt Nam vẫn tăng 1 triệu người/ năm.

- Giải thích: Mặc dù tỉ lệ gia tăng tự nhiên có giảm nhưng nước ta có dân số đông, số người trong độ tuổi sinh đẻ cao nên dân số nước ta vẫn tăng nhanh.

Bài 4 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 9

Trình bày hậu quả của việc dân số đông và gia tăng dân số nhanh ở nước ta.

Lời giải:

- Sức ép đôi với sự phát triển kinh tế.

 • Vấn đề việc làm
 • Tốc độ tăng dân số chưa phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế.
 • Sự phát triển kinh tế chưa đáp ứng với tiêu dùng và tích lũy.

- Sức ép đối với phát triển xã hội.

 • Chất lượng cuộc sống
 • GDP bình quân đầu người thấp
 • Các vấn đề văn hóa, giáo dục, y tế…

- Sức ép đối với tài nguyên môi trường

 • Suy giảm nguồn tài nguyên
 • Ô nhiễm môi trường
 • Không giam cư trú chật hẹp.

Bài 5 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 9

Dựa vào bảng 2.2 trong SGK, em hãy nêu nhận xét về cơ cấu dân số theo nhóm tuổi và theo giới tính ở nước ta.

Lời giải:

- Cơ cấu dân số theo tuổi:

 • Từ 0 đến 14 tuổi: 33,5% (năm 1999)
 • Từ 15 đến 59 tuổi: 58,4% (năm 1999)
 • Từ 60 tuổi trở lên: 8,1% (năm 1999)

=> Dân số nước ta thuộc loại trẻ, đang có sự biến đổi nhanh chóng.

- Cơ cấu dân số theo giới: cuộc sống hòa bình đang kéo tỉ số giới tính tiến tới cân bằng hơn.

Đánh giá bài viết
31 6.910
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Địa lí 9 Xem thêm