Tập bản đồ Địa lý lớp 9 bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

26 3.848

Giải Tập bản đồ Địa lí 9

Tập bản đồ Địa lý lớp 9 bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư với các bài tập bản đồ được giải chi tiết cùng cách trình bày khoa học hỗ trợ quá trình dạy và học môn Địa lý lớp 9.

Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Bài 1 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 9

Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

MẬT ĐỘ DÂN SỐ CỦA MỘT QUỐC GIA NĂM 2009 (người/km2)

Quốc gia Mật độ dân số Quốc gia Mật độ dân số
Toàn thế giới 50 Philippin 307
Bru-nây 66 Thái Lan 132
Campuchia 82 Trung Quốc 139
Lào 27 Nhật Bản 338
In-đô-nê-xi-a 128 Hoa Kỳ 32
Mailaixia 86 Việt Nam 260

Em hãy nêu nhận xét về mật độ dân số của nước ta.

Lời giải:

Nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân số cao trên thế giới, cao gấp hơn 5 lần so với mật độ dân số thế giới.

Bài 2 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 9

Quan sát Lược đồ Dân cư Việt Nam năm 1999 ở trang sau và kết hợp với hình 3.1 trong SGK, em hãy:

- Nêu nhận xét về sự phân bố dân cư.

- Giải thích vì sao có những nơi đông dân và thưa dân.

- Điền tiếp nội dung vào chỗ chấm (…) ở câu sau:

Các đô thị ở nước ta phần lớn có quy mô………………………………………………………. phân bố tập chung ở……………………………………………….và…………………………….

Quá trình đô thị hóa ở nước ta đang diễn ra với tốc độ ngày càng…………………………. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa ở nước ta còn…………………………………………………

Lời giải:

- Dân số nước ta phân bố không đều. Tập chung chủ yếu ở các đồng bằng, đô thị lớn, ven biển. Thưa thớt ở vùng núi, cao nguyên.

- Giải thích:

  • Điều kiện tự nhiên: thuận lợi thì dân cư đông, khó khăn thì dân cư thưa thớt.
  • Lịch sử khai thác lãnh thổ.
  • Trình độ phát triển kinh tế và khả năng khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên của mỗi vùng.

- Các đô thị ở nước ta phần lớn có quy mô vừa và nhỏ phân bố tập chung ở vùng đồng bằngven biển.

- Quá trình đô thị hóa ở nước ta đang diễn ra với tốc độ ngày càng cao. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa ở nước ta còn thấp.

Đánh giá bài viết
26 3.848
Giải tập bản đồ Địa lí 9 Xem thêm