Tập đọc lớp 2: Thời khóa biểu

Tập đọc lớp 2: Thời khóa biểu là lời Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Tập đọc trang 58 SGK Tiếng Việt 2 tập 1, có đáp án chi tiết giúp các em học sinh củng cố cách làm các dạng bài tập lớp 2, hiểu và trả lời câu hỏi. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Nghe đọc Tập đọc lớp 2: Thời khóa biểu

Giải bài Tập đọc lớp 2: Thời khóa biểu câu 1

Câu 1

Thời khóa biểu

Tập đọc lớp 2: Thời khóa biểu

Đọc thời khóa biểu theo từng ngày (thứ - buổi - tiết)

Gợi ý: Em hãy đọc thời khóa biểu theo hàng dọc.

Trả lời:

Thứ tư:

- Buổi sáng: tiết 1: Tiếng Việt ; tiết 2: Toán ; tiết 3 : Tiếng Việt ; tiết 4 : Nghệ thuật.

- Buổi chiều: tiết 1: Nghệ thuật ; tiết 2: Thể dục ; tiết 3 : Hoạt động tập thể

Giải bài Tập đọc lớp 2: Thời khóa biểu câu 2

Câu 2

Đọc thời khóa biểu theo buổi (buổi - thứ - tiết)

Gợi ý: Em hãy đọc thời khóa biểu theo hàng ngang.

Trả lời:

- Buổi sáng : Thứ 5, tiết 1: Tiếng Việt ; tiết 2: Toán ; tiết 3 : Tiếng Việt ; tiết 4 : Tự nhiên và xã hội.

- Buổi chiều : Thứ 6, tiết 1: Toán ; tiết 2: Tiếng Việt; tiết 3 : Hoạt động tập thể

Giải bài Tập đọc lớp 2: Thời khóa biểu câu 3

Câu 3

Đọc và ghi lại số tiết học chính (ô màu hồng), số tiết học bổ sung (ô màu xanh), và số tiết học tự chọn (ô màu vàng).

Trả lời:

- Tiết học chính:

+ Tiếng Việt: 10 tiết

+ Toán: 5 tiết

+ Đạo đức: 1 tiết

+ Nghệ thuật: 3 tiết

- Tiết học bổ sung:

+ Tiếng Việt: 2 tiết

+ Toán: 2 tiết

+ Thể dục: 1 tiết

+ Nghệ thuật: 3 tiết

- Tiết học tự chọn:

+ Tin học : 1 tiết

+ Ngoại ngữ : 2 tiết.

Giải bài Tập đọc lớp 2: Thời khóa biểu câu 4

Câu 4. Em cần thời khóa biểu để làm gì?

Gợi ý: Thời khóa biểu giúp gì cho em trong việc học tập và chuẩn bị bài mỗi ngày?

Trả lời:

Thời khóa biểu giúp em sắp xếp thời gian hợp lí, biết chuẩn bị bài và đồ dùng học tập cho đúng.

Trắc nghiệm bài Tập đọc: thời khóa biểu

1. Hãy đọc thời khóa biểu các môn học buổi sáng ngày thứ 3?

a. Tiếng Việt, Toán, Thể dục, Tiếng Việt

b. Tiếng Việt, Toán, Tiếng Việt, Nghệ thuật

c. Tiếng Việt, Toán, Tiếng Việt, Đạo đức

d. Tiếng Việt, Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội

2. Hãy đọc thời khóa biểu các môn học buổi chiều ngày thứ hai?

a. Nghệ thuật, Tiếng Việt, Tin học

b. Ngoại ngữ, Tiếng Việt, Thể dục

c. Nghệ thuật, Thể dục, Hoạt động tập thể

d. Toán, Nghệ thuật, Tin học

3. Thời khóa biểu buổi sáng có mấy tiết?

a. 5 tiết

b. 3 tiết

c. 4 tiết

d. 7 tiết

Ngoài bài Tập đọc lớp 2: Thời khóa biểu, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
5 2.035
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Việt lớp 2 Xem thêm