Tập đọc lớp 3

Tập đọc lớp 3 có đáp án 

Tập đọc lớp 3 với các câu chuyện hay, ý nghĩa cùng các câu hỏi có đáp án cuối bài giúp các em học và hiểu bài tốt hơn, từ đó học tốt Tiếng Việt lớp 3, bên cạnh các môn học quan trọng khác như Toán lớp 3, Tiếng Anh lớp 3

Tập đọc lớp 3 Mục lục 

Tập đọc lớp 3 bài Đơn xin vào đội

Tập đọc lớp 3 bài Ai có lỗi

Tập đọc lớp 3 bài Khi mẹ vắng nhà

Tập đọc lớp 3 bài Chiếc áo len

Tập đọc lớp 3 bài Quạt cho bà ngủ

Tập đọc lớp 3 bài Người mẹ

Tập đọc lớp 3 bài Mẹ vắng nhà ngày bão

Tập đọc lớp 3 bài Ông ngoại

Tập đọc lớp 3 bài Mùa thu của em

Tập đọc lớp 3 bài Cuộc họp của chữ viết

Tập đọc lớp 3 bài Bài tập làm văn

Tập đọc lớp 3 bài Ngày khai trường

Tập đọc lớp 3 bài Nhớ lại buổi đầu đi học

Tập đọc lớp 3 bài Trận bóng dưới lòng đường

Tập đọc lớp 3 bài Lừa và ngựa

Tập đọc lớp 3 bài Bận

Tập đọc lớp 3 bài Các em nhỏ và cụ già

Tập đọc lớp 3 bài Tiếng ru

Tập đọc lớp 3 bài Những chiếc chuông reo

Tập đọc lớp 3 bài Giọng quê hương

Tập đọc lớp 3 bài Quê hương

Tập đọc lớp 3 bài Thư gửi bà

Tập đọc lớp 3 bài Đất quý, đất yêu

Tập đọc lớp 3 bài Vẽ quê hương

Tập đọc lớp 3 bài Chõ bánh khúc của dì tôi

Tập đọc lớp 3 bài Nắng phương Nam

Tập đọc lớp 3 bài Cảnh đẹp non sông

Tập đọc lớp 3 bài Luôn nghĩ đến miền Nam

Tập đọc lớp 3 bài Người con của Tây Nguyên

Tập đọc lớp 3 bài Vàm cỏ Đông

Tập đọc lớp 3 bài Cửa Tùng

Tập đọc lớp 3 bài Người liên lạc nhỏ

Tập đọc lớp 3 bài Nhớ Việt Bắc

Tập đọc lớp 3 bài Một trường tiểu học vùng cao

Tập đọc lớp 3 bài Hũ bạc của người cha

Tập đọc lớp 3 bài Nhà bố ở

Tập đọc lớp 3 bài Nhà rông ở Tây Nguyên

Tập đọc lớp 3 bài Đôi bạn

Tập đọc lớp 3 bài Về quê ngoại

Tập đọc lớp 3 bài Ba điều ước

Tập đọc lớp 3 bài Mồ Côi xử kiện

Tập đọc lớp 3 bài Anh Đom Đóm

Tập đọc lớp 3 bài Âm thanh thành phố

Tập đọc lớp 3 bài Hai Bà Trưng

Tập đọc lớp 3 bài Bộ đội về làng

Tập đọc lớp 3 bài Báo cáo kết quả tháng thi đua "Noi gương chú bộ đội"

Tập đọc lớp 3 bài Ở lại với chiến khu

Tập đọc lớp 3 bài Chú ở bên Bác Hồ

Tập đọc lớp 3 bài Trên đường mòn Hồ Chí Minh

Tập đọc lớp 3 bài Ông tổ nghề thêu

Tập đọc lớp 3 bài Bàn tay cô giáo

Tập đọc lớp 3 bài Người trí thức yêu nước

Tập đọc lớp 3 bài Nhà bác học và bà cụ

Tập đọc lớp 3 bài Chiếc máy bơm

Tập đọc lớp 3 bài Nhà ảo thuật

Tập đọc lớp 3 bài Em vẽ Bác Hồ

Tập đọc lớp 3 bài Chương trình xiếc đặc sắc

Tập đọc lớp 3 bài Đối đáp với vua

Tập đọc lớp 3 bài Mặt trời mọc ở đằng... tây!

Tập đọc lớp 3 bài Tiếng đàn

Tập đọc lớp 3 bài Hội vật

Tập đọc lớp 3 bài Hội đua voi ở Tây Nguyên

Tập đọc lớp 3 bài Ngày hội rừng xanh

Tập đọc lớp 3 bài Đi hội chùa Hương

Tập đọc lớp 3 bài Rước đèn ông sao

Tập đọc lớp 3 bài Cuộc chạy đua trong rừng

Tập đọc lớp 3 bài Cùng vui chơi

Tập đọc lớp 3 bài Bản tin

Tập đọc lớp 3 bài Buổi học thể dục

Tập đọc lớp 3 bài Bé thành phi công

Tập đọc lớp 3 bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Tập đọc lớp 3 bài Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

Tập đọc lớp 3 bài Một mái nhà chung

Tập đọc lớp 3 bài Ngọn lửa Ô-lim-pích

Tập đọc lớp 3 bài Bác sĩ Y-éc-xanh

Tập đọc lớp 3 bài Bài hát trồng cây

Tập đọc lớp 3 bài Con cò

Tập đọc lớp 3 bài Cóc kiện trời

Tập đọc lớp 3 bài Người đi săn và con vượn

Tập đọc lớp 3 bài Mè hoa lượn sóng

Tập đọc lớp 3 bài Cuốn sổ tay

Tập đọc lớp 3 bài Cóc kiện trời

Tập đọc lớp 3 bài Mặt trời xanh của tôi

Tập đọc lớp 3 bài Quà của đồng nội

Tập đọc lớp 3 bài Sự tích chú Cuội cung trăng

Tập đọc lớp 3 bài Mưa

Tập đọc lớp 3 bài Trên con tàu vũ trụ

Tập đọc lớp 3