Tập đọc lớp 3

Tập đọc lớp 3 có đáp án 

Tập đọc lớp 3 với các câu chuyện hay, ý nghĩa cùng các câu hỏi có đáp án cuối bài giúp các em học và hiểu bài tốt hơn, từ đó học tốt Tiếng Việt lớp 3, bên cạnh các môn học quan trọng khác như Toán lớp 3, Tiếng Anh lớp 3

Tập đọc lớp 3 Mục lục 

Tập đọc lớp 3: Đơn xin vào đội

Tập đọc lớp 3: Ai có lỗi

Tập đọc lớp 3: Khi mẹ vắng nhà

Tập đọc lớp 3: Chiếc áo len

Tập đọc lớp 3: Quạt cho bà ngủ

Tập đọc lớp 3: Người mẹ

Tập đọc lớp 3: Mẹ vắng nhà ngày bão

Tập đọc lớp 3: Ông ngoại

Tập đọc lớp 3: Mùa thu của em

Tập đọc lớp 3: Cuộc họp của chữ viết

Tập đọc lớp 3: Bài tập làm văn

Tập đọc lớp 3: Ngày khai trường

Tập đọc lớp 3: Nhớ lại buổi đầu đi học

Tập đọc lớp 3: Trận bóng dưới lòng đường

Tập đọc lớp 3: Lừa và ngựa

Tập đọc lớp 3: Bận

Tập đọc lớp 3: Các em nhỏ và cụ già

Tập đọc lớp 3: Tiếng ru

Tập đọc lớp 3: Những chiếc chuông reo

Tập đọc lớp 3: Giọng quê hương

Tập đọc lớp 3: Quê hương

Tập đọc lớp 3: Thư gửi bà

Tập đọc lớp 3: Đất quý, đất yêu

Tập đọc lớp 3: Vẽ quê hương

Tập đọc lớp 3: Chõ bánh khúc của dì tôi

Tập đọc lớp 3: Nắng phương Nam

Tập đọc lớp 3: Cảnh đẹp non sông

Tập đọc lớp 3: Luôn nghĩ đến miền Nam

Tập đọc lớp 3: Người con của Tây Nguyên

Tập đọc lớp 3: Vàm cỏ Đông

Tập đọc lớp 3: Cửa Tùng

Tập đọc lớp 3: Người liên lạc nhỏ

Tập đọc lớp 3: Nhớ Việt Bắc

Tập đọc lớp 3: Một trường tiểu học vùng cao

Tập đọc lớp 3: Hũ bạc của người cha

Tập đọc lớp 3: Nhà bố ở

Tập đọc lớp 3: Nhà rông ở Tây Nguyên

Tập đọc lớp 3: Đôi bạn

Tập đọc lớp 3: Về quê ngoại

Tập đọc lớp 3: Ba điều ước

Tập đọc lớp 3: Mồ Côi xử kiện

Tập đọc lớp 3: Anh Đom Đóm

Tập đọc lớp 3: Âm thanh thành phố

Tập đọc lớp 3: Hai Bà Trưng

Tập đọc lớp 3: Bộ đội về làng

Tập đọc lớp 3: Báo cáo kết quả tháng thi đua "Noi gương chú bộ đội"

Tập đọc lớp 3: Ở lại với chiến khu

Tập đọc lớp 3: Chú ở bên Bác Hồ

Tập đọc lớp 3: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

Tập đọc lớp 3: Ông tổ nghề thêu

Tập đọc lớp 3: Bàn tay cô giáo

Tập đọc lớp 3: Người trí thức yêu nước

Tập đọc lớp 3: Nhà bác học và bà cụ

Tập đọc lớp 3: Chiếc máy bơm

Tập đọc lớp 3: Nhà ảo thuật

Tập đọc lớp 3: Em vẽ Bác Hồ

Tập đọc lớp 3: Chương trình xiếc đặc sắc

Tập đọc lớp 3: Đối đáp với vua

Tập đọc lớp 3: Mặt trời mọc ở đằng... tây!

Tập đọc lớp 3: Tiếng đàn

Tập đọc lớp 3: Hội vật

Tập đọc lớp 3: Hội đua voi ở Tây Nguyên

Tập đọc lớp 3: Ngày hội rừng xanh

Tập đọc lớp 3: Đi hội chùa Hương

Tập đọc lớp 3: Rước đèn ông sao

Tập đọc lớp 3: Cuộc chạy đua trong rừng

Tập đọc lớp 3: Cùng vui chơi

Tập đọc lớp 3: Bản tin

Tập đọc lớp 3: Buổi học thể dục

Tập đọc lớp 3: Bé thành phi công

Tập đọc lớp 3: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Tập đọc lớp 3: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

Tập đọc lớp 3: Một mái nhà chung

Tập đọc lớp 3: Ngọn lửa Ô-lim-pích

Tập đọc lớp 3: Bác sĩ Y-éc-xanh

Tập đọc lớp 3: Bài hát trồng cây

Tập đọc lớp 3: Con cò

Tập đọc lớp 3: Cóc kiện trời

Tập đọc lớp 3: Người đi săn và con vượn

Tập đọc lớp 3: Mè hoa lượn sóng

Tập đọc lớp 3: Cuốn sổ tay

Tập đọc lớp 3: Cóc kiện trời

Tập đọc lớp 3: Mặt trời xanh của tôi

Tập đọc lớp 3: Quà của đồng nội

Tập đọc lớp 3: Sự tích chú Cuội cung trăng

Tập đọc lớp 3: Mưa

Tập đọc lớp 3: Trên con tàu vũ trụ

Tập đọc lớp 3