Tập viết Tiếng Anh lớp 2 Unit 11: I like monkeys!

1 328

Tiếng Anh Unit 11 lớp 2: I Like Monkeys!

Tài liệu tập viết tiếng Anh 2 Unit 11 sách Family and Friends Special Edition grade 2 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Luyện viết Tiếng Anh lớp 2 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu tiếng Anh tổng hợp toàn bộ từ mới tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài học Unit 11 giúp các em học sinh lớp 2 ghi nhớ Từ vựng hiệu quả.

Từ vựng Unit 11 lớp 2 liên quan đến chủ đề Animal (Động vật) với các từ vựng tiếng Anh danh từ chỉ con vật như: con khỉ, con hổ, con voi, con hươu cao cổ, ... một số tính từ miêu tả tính chất như: to, nhỏ, bé, ... và danh từ chỉ đồ vật như: cái quạt, cái bút, ...giúp các em học sinh ghi nhớ những Từ vựng tiếng Anh lớp 2 Unit 11 trọng tâm hiệu quả.

Tập viết Tiếng Anh lớp 2 Unit 11: I like monkeys!

Tập viết Tiếng Anh lớp 2 Unit 11: I like monkeys!

Tập viết Tiếng Anh lớp 2 Unit 11: I like monkeys!

Tập viết Tiếng Anh lớp 2 Unit 11: I like monkeys!

Tập viết Tiếng Anh lớp 2 Unit 11: I like monkeys!

Tập viết Tiếng Anh lớp 2 Unit 11: I like monkeys!

Tập viết Tiếng Anh lớp 2 Unit 11: I like monkeys!

Tập viết Tiếng Anh lớp 2 Unit 11: I like monkeys!

Tập viết Tiếng Anh lớp 2 Unit 11: I like monkeys!

Trên đây là Tập viết tiếng Anh Unit 11 lớp 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 2 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 2 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 328
Luyện viết Tiếng Anh 2 Xem thêm