Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 4 năm 2016

Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên mạng

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 4 năm 2016 có kèm đáp án cụ thể giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả. Sau đây mời các em cùng làm bài nhé! Chú ý, em sẽ có 3 bài tập và thời gian làm bài là 20 phút.

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 3 năm 2016 

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 5 năm 2016

 • Bài 1: Chuột vàng tài ba.
  Hãy kéo ô trống vào giỏ chủ đề, sao cho các nội dung tương đồng hoặc bằng nhau.
  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 4 năm 2016
 • Có chữ ư
 • Có chữ ph
 • Có chữ tr
 • Bài 2:
  Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
 • Câu hỏi 1:

  Trong các từ sau, từ nào có vần "ia"?

 • Câu hỏi 2:

  Trong các từ sau, từ nào không có chữ "y"?

 • Câu hỏi 3:

  Trong các từ sau, từ nào không có vần "ia"?

 • Câu hỏi 4:

  Trong các từ sau, từ nào có vần "ui"?

 • Câu hỏi 5:

  Trong các từ sau, từ nào có vần "oi"?

 • Câu hỏi 6:

  Trong các từ sau, từ nào có vần "ôi"?

 • Câu hỏi 7:
  Trong các từ sau, từ nào có chữ "tr"?
 • Câu hỏi 8:

  Trong các từ sau, từ nào có vần "ơi"?

 • Câu hỏi 9:

  Trong các từ sau, từ nào có vần "ua"?

 • Câu hỏi 10:

  Trong các từ sau, từ nào không có vần "ưa"?

 • Bài 3:
  Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
 • Câu hỏi 1:
  Điền vào chỗ trống: " Phú ông xin đổi nắm xô ........... ".
  i
 • Câu hỏi 2:

  Điền vào chỗ trống: "cò ................ưa kéo xẻ ".

  c
 • Câu hỏi 3:

  Điền "ph" hoặc "p" hoặc "nh" vào chỗ trống trong câu sau: " Con ............à qua sông ".

  ph
 • Câu hỏi 4:
  Điền "ua" hoặc "ưa" hoặc "oi" hoặc "ơi" vào chỗ trống trong từ sau: " con v............ ".
  oi
 • Câu hỏi 5:
  Điền "ua" hoặc "ưa" hoặc "oi" hoặc "ơi" vào chỗ trống trong từ sau: " con c..............".
  ua
 • Câu hỏi 6:
  Điền vần phù hợp vào chỗ trống trong từ sau: "trời mư ................".
  a
 • Câu hỏi 7:

  Điền "tr" hoặc "ch" hoặc "p" vào chỗ trống trong từ sau: " lá ...............e ".

  tr
 • Câu hỏi 8:

  Điền "ng" hoặc "ngh" hoặc "g" vào chỗ trống trong câu sau: " Con ..............é đang ăn cỏ" .

  ngh
 • Câu hỏi 9:
  Điền "ai" hoặc "ui" hoặc "ưi" hoặc "ưa" vào chỗ trống trong từ sau: " cái t...........".
  ai
 • Câu hỏi 10:

  Điền "ng" hoặc "ngh" hoặc "g" vào chỗ trống trong câu sau: " Em bé bị ..............ã ".

  ng
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
215 15.862
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm