Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 12 năm học 2016

Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 5 môn Tiếng Việt

Làm thế nào để ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt hiệu quả đây? Nhằm cung cấp cho các bạn học sinh nguồn tài liệu học tâp phong phú và hay nhất, VnDoc đã sưu tầm Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 12 năm học 2016 với đáp án đi kèm. Chúc các bạn học sinh đạt kết quả cao!

Sau khi hoàn thành xong đề thi trên, mời các em làm Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 11 năm học 2016 và Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 13 năm học 2016. Chúc các em học tốt

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 12 năm 2018 - 2019

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 13 năm 2018 - 2019

 • Bài 1: Phép thuật mèo con.
  Hãy ghép 2 ô trống chứa nội dung tương đồng hoặc bằng nhau thành cặp đôi.
  Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 12 năm học 2016
 • nhiều
  đa
 • bên phải
  hữu ngạn
 • sơn
  núi
 • sông
  thủy
 • lòng thương người
  nhân từ
 • mưa
 • trật tự
  an ninh
 • có ích
  hữu ích
 • người có tài
  nhân tài
 • công dân
  nhân dân
 • Bài 2: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
 • Câu hỏi 1:

  Từ chỉ quyền sở hữu của toàn thể xã hội hoặc tập thể là từ nào?

 • Câu hỏi 2:

  Từ "công" trong câu: "Của một đồng công một nén." có nghĩa là gì?

 • Câu hỏi 3:

  Trạng thái bình yên, không có chiến tranh được gọi là gì?

 • Câu hỏi 4:

  Trong câu: "Bạn Minh không những học giỏi mà còn đánh đàn rất hay", cặp quan hệ từ "không những...mà còn" chỉ quan hệ gì?

 • Câu hỏi 5:

  Trong các từ sau, từ nào sai chính tả?

 • Câu hỏi 6:

  Trong các từ sau, từ nào sai chính tả?

 • Câu hỏi 7:

  Trong các từ sau, từ nào có tiếng "công" không được dùng với nghĩa là "lao động"?

 • Câu hỏi 8:

  Trong câu: "Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.", cặp quan hệ từ "tuy...nhưng" chỉ quan hệ gì?

 • Câu hỏi 9:

  Trong các từ sau, từ nào có tiếng "công" với nghĩa là "thợ"?

 • Câu hỏi 10:

  Trong các từ sau, từ nào có tiếng "công" không được dùng với nghĩa "không thiên vị"?

 • Bài 3: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
 • Câu hỏi 1:

  Điền vào chỗ trống. Hồi nhỏ, Đinh Bộ Lĩnh đã chơi trò cờ ........... tập trận với các bạn chăn trâu.

  lau
 • Câu hỏi 2:

  Điền vào chỗ trống. Bình Định có núi vọng phu. Có đầm Thị Nại, có cù ............... xanh.

  lao
 • Câu hỏi 3:

  Điền vào chỗ trống. Chiều chiều đứng bên Vân Lầu. Trông về Vĩ Dạ ............uột đau chín chiều.

  r
 • Câu hỏi 4:
  Điền vào chỗ trống. Người được gọi là Anh hùng áo ...........ải Tây Sơn là Nguyễn Huệ.
  v
 • Câu hỏi 5:

  Điền vào chỗ trống. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt, bên mưa .............uây. 

  q
 • Câu hỏi 6:

  Điền vào chỗ trống. Anh đi anh nhớ quê nhà, Nhớ canh ............... muống, nhớ cà dầm tương.

  rau
 • Câu hỏi 7:

  Điền vào chỗ trống. Tỉnh Cao Bằng có người anh ..............ùng nhỏ tuổi Kim Đồng. Anh là người dân tộc Nùng.

  h
 • Câu hỏi 8:

  Điền vào chỗ trống. Chiều chiều én .............iệng Truông Mây, Cảm thương chú Lía bị vây trong thành.

  l
 • Câu hỏi 9:

  Điền vào chỗ trống. Hồng Bàng là ............ổ nước ta. Nước ta lúc ấy gọi là Văn Lang.

  t
 • Câu hỏi 10:

  Điền vào chỗ trống. Cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm ........... người cười.

  sau
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
839 48.105
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm