Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 2 năm học 2016

Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên mạng

Mời các bạn học sinh lớp 11 tham khảo Vòng thi Hương (cấp trường) được ra vào tháng 11/2015 Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 2 năm học 2016. Các bạn sẽ tiếp tục được làm quen với 3 bài tập thuộc các dạng điền từ, phân loại từ và chọn đáp án đúng.

 • Bài 1: Chuột vàng tài ba.
  Hãy kéo ô trống vào giỏ chủ đề, sao cho các nội dung tương đồng hoặc bằng nhau.
  Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 2 năm học 2016
 • Đồng nghĩa
 • Đồng âm
 • Nghề nghiệp
 • Bài 2: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN từ vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
 • Câu hỏi 1:

  Thay từ "ào ào" trong câu: "Trời sắp mưa, mây đen kéo đến ào ào." bằng từ nào?

 • Câu hỏi 2:

  Tìm từ không thuộc nhóm từ chỉ màu vàng?

 • Câu hỏi 3:

  Từ nào chỉ người thuộc lực lượng vũ trang?

 • Câu hỏi 4:

  Tìm từ không thuộc nhóm từ chỉ "Công nhân"

 • Câu hỏi 5:

  Từ đồng nghĩa với từ "thanh bình"?

 • Câu hỏi 6:

  Từ nào đồng nghĩa với "đồng" trong từ "đồng tâm"?

 • Câu hỏi 7:

  Tìm từ không thuộc nhóm từ chỉ "Quân nhân"

 • Câu hỏi 8:

  Từ nào trái nghĩa với từ "hòa bình"?

 • Câu hỏi 9:

  Trong tiếng "thuyền" phần vần gồm?

 • Câu hỏi 10:

  Từ nào thay được từ "tiêu thụ" trong câu: "Loại xe ấy tiêu thụ nhiều xăng quá."?

 • Bài 3: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
 • Câu hỏi 1:
  Nếu từ láy chỉ có phần vần giống nhau thì được gọi là từ láy ......................
  vần
 • Câu hỏi 2:
  Điền vào chỗ trống từ trái nghĩa với từ xấu: "Xấu người ..................... nết".
  đẹp
 • Câu hỏi 3:

  Câu thành ngữ: "Dám nghĩ dám ............" chỉ sự mạnh dạn, có nhiều sáng kiến và dám thực hiện sáng kiến.

  làm
 • Câu hỏi 4:

  Điền từ trái nghĩa với từ đen vào câu sau: "Gần mực thì đen, gần đèn thì ................".

  sáng
 • Câu hỏi 5:

  Khi viết một tiếng, dấu thanh cần được đặt ở ............... chính.

  âm
 • Câu hỏi 6:

  Điền vào chỗ trống từ trái nghĩa với từ hẹp: "Hẹp nhà ............ bụng".

  rộng
 • Câu hỏi 7:

  Điền vào chỗ trống từ trái nghĩa với từ nắng: "Mau sao thì nắng, vắng sao thì ..............".

  mưa
 • Câu hỏi 8:

  Các từ "thợ điện, thợ nề, thợ nguội" được gọi chung là ................. nhân.

  công
 • Câu hỏi 9:

  Câu thành ngữ: "Chịu .................. chịu khó" chỉ sự cần cù, chăm chỉ, không ngại khó, ngại khổ.

  thương
 • Câu hỏi 10:

  Điền vào chỗ trống từ trái nghĩa với từ trên: "Trên kính .............. nhường".

  dưới
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
432 33.362
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm