Ai được phong tướng ở cả Việt Nam, Trung Quốc?

Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Mã số: 12132. Đã có 330 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Trải qua hàng nghìn năm dựng, giữ nước, nhân dân ta đã sản sinh ra những vị tướng tài ba khiến kẻ thù khiếp sợ. Hãy cùng kiểm tra kiến thức lịch sử của bạn về các danh tướng Việt thông qua bài trắc nghiệm "Ai được phong tướng ở cả Việt Nam, Trung Quốc?" do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây nhé

Mời bạn tham khảo thêm các bài trắc nghiệm lịch sử sau:

1. Dạ Trạch Vương là biệt danh của?
2. Ai từng được suy tôn là Bố Cái Đại Vương?
3. Ai từng được truyền tụng là Vạn Thắng Vương?
4. “Năm nay giặc đánh nhàn” là câu nói nổi tiếng của?
5. “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” là câu nói của?
6. Vị tướng từng đem quân tấn công thành Ung Châu (nhà Tống)?
7. Ai nói “Ta thà làm ma đất Nam còn hơn làm vương đất Bắc”?
8. Vị tướng giữ thành tích “trăm trận trăm thắng”?
9. Câu “Phá cường địch, báo Hoàng ân” gắn với ai?
10. Người Việt từng được phong là “Lưỡng quốc tướng quân”?
11. Vị tổng tư lệnh đầu tiên của QĐND Việt Nam là?
Bắt đầu ngay
2 330