Ai giúp Quang Trung đại phá quân Thanh?

Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Mã số: 12144. Đã có 223 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Kiến thức lịch sử Việt Nam của bạn tới đâu? Hãy thử tài hiểu biết của bạn về kiến thức lịch sử Việt Nam thông qua bài trắc nghiệm Ai giúp Quang Trung đại phá quân Thanh? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây.

Mời bạn tham khảo thêm các bài trắc nghiệm lịch sử sau đây:

1. Vua Quang Trung hồi nhỏ có tên là gì?
2. Phú Xuân - nơi Nguyễn Huệ lên ngôi vua trước khi đại phá quân Thanh - nay thuộc tỉnh nào?
3. Viên tướng tổng chỉ huy quân Thanh xâm lược nước ta là ai?
4. Quân Thanh xâm lược nước ta theo lệnh của vua nào?
5. Ai cầu viện quân Thanh xâm lược nước ta?
6. Vị quân sư nổi tiếng nào góp công lớn giúp vua Quang Trung đánh tan quân Thanh?
7. Vị đô đốc nào tham gia chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa?
8. Vua Quang Trung chia quân làm mấy đạo để tấn công quân Thanh?
9. Vua Quang Trung mất bao nhiêu ngày để đánh bại quân Thanh?
10. Năm 2017 kỷ niệm bao nhiêu năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa?
Bắt đầu ngay
1 223