Ai từng đòi chặt tay người thân vì xin chức tước?

Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Mã số: 12129. Đã có 491 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Bạn hiểu biết về lịch sử nước ta tới đâu? Hãy thử tài hiểu biết của bạn về kiến thức lịch sử Việt Nam thông qua bài trắc nghiệm Ai từng đòi chặt tay người thân vì xin chức tước? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây.

1. Trần Thủ Độ quê ở tỉnh nào?
Trắc nghiệm: Ai từng đòi chặt tay người thân vì xin chức tước?
2. Trước khi trở thành Thái sư của nhà Trần, Trần Thủ Độ giữ chức vụ gì dưới triều Lý?
Trắc nghiệm: Ai từng đòi chặt tay người thân vì xin chức tước?
3. Để lấy ngôi vàng từ nhà Lý, Trần Thủ độ sắp xếp ai kết hôn với Lý Chiêu Hoàng?
4. Trần Thủ Độ đã làm gì để củng cố quyền lực nhà Trần?
5. Trần Thủ Độ nói “đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” khi nào?
Trắc nghiệm: Ai từng đòi chặt tay người thân vì xin chức tước?
6. Đương thời Trần Thủ Độ từng phản đối vua Trần phong chức tể tướng cho ai?
7. Vì việc công, Trần Thủ Độ từng…?
8. Sau khi qua đời, Trần Thủ Độ được suy tôn làm?
Trắc nghiệm: Ai từng đòi chặt tay người thân vì xin chức tước?
Bắt đầu ngay
1 491