Bài luyện nghe tiếng Anh: Đề listening 1

Bài luyện nghe tiếng Anh trình độ B

Mã số: 01152. Thời gian: 15 phút. Đã có 25.103 bạn thử.

Luyện nghe Tiếng Anh

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện nghe hiểu Tiếng Anh trình độ A có đáp án dưới đây khác nhau nằm trong bộ đề Luyện thi Tiếng Anh trình độ A1, A2 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài luyện nghe tiếng Anh có mức độ khó trung bình giúp bạn đọc rèn luyện nâng cao khả năng nghe hiểu của bản thân. 

Một số đề luyện nghe - hiểu Tiếng Anh khác:

A DAY AT SHOOL
1. How does Joshua go to school in Japan?
2. Which item did Joshua NOT mention when talking about the things he takes to school?
3. What is one of the first things Joshua does when he arrives at school?
4. Where does Joshua eat lunch at school?
5. What time does Joshua probably get home from school most days?
Điền "Transcript" để xem transcript
WHAT A BUSY DAY!
1. What does Susan have to do on Saturday morning?
2. Where does Susan have to go at 12:30?
3. What time is Susan meeting with Julie?
4. What will Susan do after she cooks dinner?
10. Why can't they watch a video at Susan's house?
Bắt đầu ngay
136 25.103