Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 19

Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4

Mã số: 13867. Đã có 899 bạn thử.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn tiếng Anh

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 19 với nhiều dạng bài tập tiếng Anh 4 mới khác nhau được biên soạn bám sát nội dung bài học Unit 11 lớp 4: What time is it? và Unit 12 lớp 4: What does your father do? cho các em học sinh lớp 4 luyện tập và củng cố các kiến thức đã học trong tuần 19 hiệu quả. 

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn tiếng Anh là hệ thống các bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 trên VnDoc.com. Bài tập cuối tuần sẽ giúp các em học sinh tự luyện ở nhà để củng cố kiến thức được học trên lớp hiệu quả.  

Tải đề và đáp án tại: Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 19.

Tham khảo thêm:

Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh môn tiếng Anh lớp 4 (số 2)

1. Write and then read the sentences aloud.
Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 19
1.
Viết lại cả từ còn thiếu
2.
3.
4.
5.
6.
2. Write

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 19

1.
2.
3.
4.
5.
3. Read and write.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 19

1/
2/
3/
4/
4. Read the text again and write the answers.
1. What does Peter's mother do?
2. What time does she get up?
3. What time does she go home?
Bắt đầu ngay
22 899