Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 21

Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 unit 13

Mã số: 13869. Đã có 86 bạn thử.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 tuần 21

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 21 bao gồm các dạng bài tập từ vựng ngữ pháp tiếng Anh trong Unit 13 What do you do in your free time? có đầy đủ đáp án cho các em học sinh tham khảo và luyện tập để củng cố kiến thức, chuẩn bị cho các kì thi quan trọng sắp tới.

Đối với các em học sinh, việc luyện tập tại nhà sẽ giúp các em học sinh nâng cao kiến thức môn học. Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn tiếng Anh là hệ thống các bài tập tiếng Anh 5 theo từng tuần, sẽ giúp các em học sinh tự luyện ở nhà để củng cố kiến thức được học trên lớp hiệu quả. Đây là dạng bài trực tuyến, các phụ huynh cũng dễ dàng hướng dẫn các con của mình luyện tập và kiểm tra kết quả làm bài của mình ngay sau khi làm xong. 

Tải đề và đáp án tại đây: Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 21

Tham khảo thêm:

1. Look, read and match.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 21

1.
Chỉ điền do, play hoặc go
2.
3.
4.
5.
6.
2. Read and write.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 21

1.
2.
3.
4.
5.
3. Read and tick (√)T (True) of F (False)

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 21

1.
2.
3.
4.
5.
4. Look and write about what Ben’s family members do in their free time.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 21

2.
Chỉ điền phần còn thiếu trong câu
3.
4.
5.
6.
Bắt đầu ngay
1 86