Bài tập Đơn vị đo Lít

Giải bài tập Toán lớp 2 Chương 2

Mã số: 14827. Đã có 25 bạn thử.

Luyện tập Đơn vị đo Lít - Toán 2

Nhằm giúp các em học sinh ôn tập kĩ hơn về Đơn vị đo Lít trong chương 2 Toán lớp 2, VnDoc giới thiệu bài tập Bài tập Toán lớp 2: Đơn vị đo Lít, giúp các em rèn luyện, củng cố kiến thức môn Toán và thực hành được các kỹ năng một cách tốt nhất và hiệu quả nhất.

Bài tập Toán lớp 2: Đơn vị đo Lít là bài tập trực tuyến, phụ huynh có thể hướng dẫn các con trực tiếp vào làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các con hiểu cách làm bài hơn.

Tải đề và đáp án tại đây: Bài tập Toán lớp 2: Đơn vị đo Lít

I. Bài tập trắc nghiệm
Câu 1: Hai mươi hai lít được viết là:
Câu 2: 43l được đọc là:
Câu 3: Kết quả của phép tính 34l + 17l = …?
Câu 4: Kết quả của phép tính 72l – 38l =…?
Câu 5: Thùng thứ nhất chứa được 15 lít nước, thùng thứ hai chứa nhiều hơn thùng thứ nhất 7 lít nước. Số lít nước thùng thứ hai chứa là:
II. Bài tập tự luận
Bài 1: Tính:
24l + 18l =
82l – 16l =
36l + 14l =
22l – 17l =
58l + 17l =
56l – 34l =
43l + 17l =
48l – 11l =
Bài 2: Đọc, viết (theo mẫu)
Đọc Viết
Ba mươi bảy lít 37 l
Bốn mươi sáu lít  
  35l
Năm mươi tư lít  
  13l
Bốn mươi sáu lít
35l
Năm mươi tư lít
13l
Bài 3: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:
63 l … 15 l + 47 l
24 l + 19 l … 45 l
34 l … 18 l + 17 l
25 l … 34 l – 12 l
Bài 4: Thùng thứ nhất chứa 23 lít dầu. Thùng thứ hai chứa được ít hơn thùng thứ nhất 5 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai chứa được bao nhiêu lít dầu?

Thùng thứ hai chứa số lít dầu là: ......... (lít)

Điền kết quả cuối cùng
Bắt đầu ngay
1 25