Bài tập ngữ pháp căn bản: Phân biệt cách sử dụng “Some” và “Any”

Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án

Mã số: 04518. Thời gian: 20 phút. Đã có 1.384 bạn thử.

Ngữ pháp Tiếng Anh: Some & Any

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến chuyên đề phân biệt Some và Any có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra Ngữ pháp Tiếng Anh mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc ôn tập lại cách dùng của some, cách dùng của any và phân biệt chúng hiệu quả. 

I. Choose "some" or "any"?
1. Have we got __________ bread?  [A real question, I have no idea.] 
2. __________ student will tell you that they don't have enough money. [It doesn’t matter which student].
3. We've got __________ furniture, but we still need a table.
4. She bought __________ new clothes.
5. You can buy beer in __________ pub. [It doesn’t matter which pub].
6. Can I have __________ more juice? [I expect you will say ‘yes’.]
7. Did you buy __________ juice? [I have no idea, this is a real question.]
8. I can speak __________ French.
9. Would you like __________ tea? [An offer – I think you will say ‘yes’.]
10. In London in the winter there's hardly __________ sunlight.
11. Go into __________ shop on the high street and ask. [It doesn’t matter which shop]
12. Would you like __________ more meat? [An offer – I think you will say ‘yes’.]
13. There's __________ money in my handbag.
14. Did you buy __________ chicken? [I expect you will say ‘yes’, because we talked about it before.]
15. I don't have __________ sunblock with me.
16. She never drinks __________ water.
17. Do you have __________ sugar? [I expect you will say ‘yes’, because usually you have sugar.]
18. It's hard in a new city without __________ friends.
19. I din't find __________ problems.
20. Could you give me __________ paper? [A request – I expect you will say ‘yes’.]
Bắt đầu ngay
17 1.384