Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?

Ôn tập tiếng Anh 5 theo từng Unit có đáp án

Mã số: 13871. Đã có 41 bạn thử.

Tiếng Anh Unit 13 lớp 5: What do you do in your free time?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time? thuộc bộ bài tập tiếng Anh 5 theo từng Unit năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đây là đề kiểm tra trực tuyến có đầy đủ đáp án cho các em học sinh củng cố kiến thức ngữ pháp trọng điểm được học trong Unit 13 tiếng Anh 5 mới.

Hệ thống Bài tập tiếng Anh lớp 5 online là đề trắc nghiệm trực tuyến dành cho các em học sinh lớp 5, các phụ huynh dễ dàng hướng dẫn các con trực tiếp làm bài, kiểm tra kết quả của mình sau khi làm xong. Đề có đáp án cho các em tham khảo, so sánh đối chiếu.

Tải đề và đáp án tại: Đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 13 kèm đáp án.

Tham khảo thêm: Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?

1. Match

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
2. Look at the picture and answer the question.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?

1.
2 -
3 -
4 -
5 -
3. Reorder the word to make correct sentence.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
Bắt đầu ngay
1 41