Bài tập Phép cộng có tổng bằng 100

Giải bài tập Toán lớp 2 Chương 2

Mã số: 14818. Đã có 38 bạn thử.

Luyện tập Phép cộng có tổng bằng 100 - Toán 2

Nhằm giúp các em học sinh ôn tập kĩ hơn về Phép cộng có tổng bằng 100 trong chương 2 Toán lớp 2, VnDoc giới thiệu bài tập Bài tập Toán lớp 2: Phép cộng có tổng bằng 100, giúp các em rèn luyện, củng cố kiến thức môn Toán và thực hành được các kỹ năng một cách tốt nhất và hiệu quả nhất.

Bài tập Toán lớp 2: Phép cộng có tổng bằng 100 là bài tập trực tuyến, phụ huynh có thể hướng dẫn các con trực tiếp vào làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các con hiểu cách làm bài hơn.

Tải đề và đáp án tại đây: Bài tập Toán lớp 2: Phép cộng có tổng bằng 100

I. Bài tập trắc nghiệm
Câu 1: Kết quả của phép tính 34 + 66 là:
Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 27 + … = 100 là:
Câu 3: Bao gạo thứ nhất nặng 34kg. Bao gạo thứ hai nặng 66kg. Cả hai bao gạo nặng:
Câu 4: Phép tính nào dưới đây có tổng bằng 100?
Câu 5: Kết quả của phép tính 22 + 78 – 50 là:
II. Bài tập tự luận
Bài 1: Đặt rồi tính:
23 + 77 =
70 + 30 =
16 + 84 =
62 + 38 =
95 + 5 =
Bài 2: Tính nhanh: 1 + 7 + 2 + 9 + 4 + 5 + 3 + 8 + 6 =
Bài 4: Đoạn thẳng AB dài 36cm, đoạn thẳng BC dài 64cm. Tính độ dài của đoạn thẳng AC?

Bài tập Phép cộng có tổng bằng 100

Độ dài của đoạn thẳng AC là: ..............cm

Bắt đầu ngay
1 38