Bài tập Sự chuyển thể của các chất

Chương Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Mã số: 12268. Đã có 11 bạn thử.

Chuyên đề Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Bài tập Sự chuyển thể của các chất thuộc chuyên đề Vật lý 10 được VnDoc biên soạn kỹ lưỡng với các dạng bài tập vận dụng đặc trưng, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập Lý 10 đạt kết quả cao.

1
Điều nào sau đây là sai khi nói về sự đông đặc?
2

Điều nào sau đây là sai khi nói về nhiệt nóng chảy?

3

Đơn vị nào sau đây là đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng của vật rắn?

4

Điều nào sau đây là đúng khi nói về nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn?

5

Tốc độ bay hơi của chất lỏng không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

6
Điều nào sau đây là sai khi nói về hơi bão hoà?
7

Điều nào sau đây là sai khi nói về nhiệt hoá hơi.

8

Câu nào dưới đây là sai khi nói về áp suất hơi bão hoà?

9

Chọn câu trả lời đúng. Trong sự nóng chảy và đông đặc của các chất rắn:

10

Chọn câu trả lời đúng. Nhiệt nóng chảy riêng của vàng là 62,8.103 J/Kg.

11

Tính nhiệt lượng Q cần cung cấp để làm nóng chảy 100g nước đá ở 0°C. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105J/kg

Bắt đầu ngay
1 11