Bài tập tiếng Anh lớp 2 chủ đề số đếm

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 có đáp án

Mã số: 11333. Đã có 84 bạn thử.

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 - Tiếng Anh trẻ em

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề số đếm với hình ảnh minh họa sinh động, chắc chắn sẽ giúp các em thích thú hơn khi làm bài. Bài tập với các câu hỏi về chủ đề số đếm sẽ giúp các em củng cố và nâng cao kiến thức trên lớp nhé. Chúc các em làm bài tốt!

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 chủ đề về đồ vật, con vật

Bài 1: Complete the blanks
Bài tập tiếng Anh lớp 2 chủ đề số đếm
1. t __ n
Chỉ điền chữ cái còn thiếu
2. ni__e
3. __ive
4. ei__ht
5. si__
6. fo__r
7. __even
8. t__o
9. Th__ee
10. o- e
Bài 2: Count and write number and words.
Bài tập tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề số đếm
2.
Ví dụ: 6 - six
3.
4.
5.
Bài 3: Put suitable number and word in the blank.
Bài tập tiếng Anh lớp 2
1.
Ví dụ: 1 - one
2.
3.
4.
5.
6.
Bắt đầu ngay
2 84