Bài tập Toán lớp 3: Bảng chia 9

Giải bài tập Toán lớp 3 Chương 2

Mã số: 14835. Đã có 14 bạn thử.

Ôn tập chương 2 Toán lớp 3 có đáp án

Bài tập Toán lớp 3: Bảng chia 9 là tài liệu ôn tập Chương 2 do đội ngũ VnDoc biên soạn, bao gồm các bài tập Toán lớp 3 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 3 đạt kết quả tốt nhất.

Nhằm giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học sau mỗi bài học, VnDoc giới thiệu chuyên mục Bài tập Toán lớp 3 được để dưới dạng trực tuyến cho các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề có đầy đủ đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm hơn. 

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Bài tập Toán lớp 3: Bảng chia 9

Mời các em làm tiếp: Bài tập Toán lớp 3: Bảng chia 8

I. Bài tập trắc nghiệm
Câu 1: Kết quả của phép tính 81 : 9 là:
Câu 2: Giá trị X thỏa mãn X x 9 + 10 = 82 là:
Câu 3: Kết quả của phép tính 72 : 9 + 16 là:
Câu 4: Chia 45 lít nước vào 9 chai. Mỗi chai đựng số lít nước là:
Câu 5: Cô giáo chia đều 96 quyển vở cho 9 bạn. Sau khi chia, cô giáo còn thừa bao nhiêu quyển vở?
II. Bài tập tự luận
Bài 1: Tính nhẩm:
9 x 6 =
45 : 5 =
36 : 9 =
72 : 9 =
72 : 8 =
9 x 4 =
63 : 9 =
27 : 9 =
63 : 7 =
Bài 2: Tìm X, biết:
a, X x 9 + 172 = 199
X =
b, 9 x X = 14 + 58
X =
Bài 3: Một đoàn khách gồm 90 người được chia đều vào 9 ô tô. Hỏi mỗi ô tô chứa bao nhiêu người?

Mỗi ô chứa ......... (hành khách)

Bài 4:
Một cửa hàng dự định may 36 bộ quần áo trong một ngày. Buổi sáng cửa hàng đã may được 1/9 số bộ quần áo. Hỏi đến buổi chiều, cửa hàng cần may bao nhiêu bộ quần áo nữa đã hoàn thành dự định?
Trả lời:

Số bộ quần áo cửa hàng cần may vào buổi chiều là: ........ (bộ quần áo)

Điền kết quả cuối cùng
Bắt đầu ngay
1 14