Bài tập Toán lớp 3 - Phép chia hết và phép chia có dư

Trắc nghiệm môn Toán lớp 3 có đáp án

Mã số: 01756. Thời gian: 30 phút. Đã có 6.814 bạn thử.

Bài tập Toán lớp 3 - Phép chia hết và phép chia có dư 

Tham gia làm bài test Bài tập Toán lớp 3 - Phép chia hết và phép chia có dư trên trang VnDoc.com để ôn tập và rèn luyện kiến thức về phép chia. Thông qua 15 câu hỏi trắc nghiệm về phép chia hết và phép chia có dư các em sẽ được vận dụng những kiến thức đã học vào thực hành giải các bài tập cụ thể, từ đó giúp các em hiểu bài nhanh hơn, nắm vững kiến thức hơn. Chúc các em học tốt!

Các chuyên mục lớp 3 khác:

 

Câu 1:
Tìm số dư trong phép chia sau: 25 : 3
Câu 2:
Tìm X, biết: X x 4 = 36
Câu 3:
Trong phép chia với số chia là 5, số dư lớn nhất là bao nhiêu?
Câu 4:
Trong chuồng có 24 con gà, 1/3 trong số đó là gà trống. Hỏi trong chuồng có bao nhiêu con gà mái?
Câu 5:
Viết số thích hợp vào chỗ chấm để được nhận định đúng. 
Trong phép chia với số chia là 6, ta có thể nhận được một trong ............ số dư.
Câu 6:
Viết thương của phép chia có dư sau: 14 : 3
Câu 7:
Có 23 cái bánh, nếu xếp đều mỗi hộp 6 cái bánh thì còn bao nhiêu cái bánh nữa không đủ để xếp vào hộp?
Câu 8:
Tìm X, biết X x 6 = 36.
Câu 9:
Có 35 viên bi đựng vào các hộp, mỗi hộp có 5 viên bi. Hỏi số bi trên được đựng vào bao nhiêu hộp?
Câu 10:
Viết số dư của phép chia sau: 19 : 4
Câu 11:
Tính: 96 : 4 = ..........
Câu 12:
Tìm X, biết 5 x X = 85.
Trả lời:
X = .....................
Câu 13:
Mẹ mua 90 quả trứng, mẹ đã dùng hết 1/5 số trứng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu quả trứng?
Trả lời:
Còn lại .............. quả trứng.
Câu 14:
Cô giáo thưởng đều 78 quyển vở cho 6 bạn đạt học sinh giỏi. Hỏi mỗi bạn nhận được bao nhiêu quyển vở?
Trả lời:
Mỗi bạn nhận được ................ quyển vở.
Câu 15:
Một mảnh vải dài 96m, cửa hàng đã bán hết 1/4 mảnh vải. Hỏi mảnh vải đó còn lại bao nhiêu mét? 
Trả lời: Mảnh vải đó còn lại ................... m.
Bắt đầu ngay
59 6.814