Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11 bài 10

Mã số: 06013. Đã có 9.442 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 11

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp toàn bộ kiến thức quan trọng trong bài 10, không chỉ giúp học sinh ghi nhớ mà còn nắm vững nội dung của bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Một số vấn đề mang tính toàn cầu

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Liên Bang Nga - Phần 1

1

Diện tích tự nhiên của Trung Quốc khoảng

2

Diện tích tự nhiên của Trung Quốc đứng hàng

3

Lãnh thổ Trung Quốc rộng lớn tiếp giáp với

4

Nhận xét đúng về đặc điểm đường biên giới với các nước trên đất liền của Trung Quốc là

5

Đường bờ biển phía đông của Trung Quốc dài khoảng

6

Về tổ chức hành chính, Trung Quốc được chia thành

7

Trung Quốc có hai đặc khu hành chính nằm ven biển là

8

Nhận xét không đúng về đặc điểm vị trí và lãnh thổ Trung Quốc là

9

Phần lãnh thổ miền Đông Trung Quốc trải dài từ vùng duyên hải vào đất liền, đến kinh tuyến

10

Phần lãnh thổ miền Đông Trung Quốc chiếm.

11

Nhận xét không đúng về đặc điểm miền Đông Trung Quốc là

12

Các đồng bằng miền Đông Trung Quốc theo thứ tự bắc xuống nam là

13

Đồng bằng thường chịu nhiều thiên tai lụt lội nhất ở miền Đông Trung Quốc là

14

Một đặc điểm lớn của địa hình Trung Quốc là

15

Nhận xét không chính xác về sự đối lập của tự nhiên giữa miền Đông và miền Tây Trung Quốc là

16

Về tự nhiên, miền Tây Trung Quốc không có đặc điểm

17

Nhận xét đúng nhất về đặc điểm tự nhiên và tài nguyên của miền Đông Trung Quốc cho phát triển nông nghiệp là

18

Về mặt tự nhiên, Trung Quốc có một số khó khăn cho phát triển kinh tế là

19

Năm 2005, dân số Trung Quốc khoảng

20

Người Hán là dân tộc đa số ở Trung Quốc và chiếm

Bắt đầu ngay
33 9.442