Bài tập trắc nghiệm gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án

Mã số: 08061. Đã có 1.976 bạn thử.

Bài tập gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Bài tập trắc nghiệm gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN với những câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12 được chọn lọc nhằm giúp học sinh không chỉ ôn luyện lại kiến thức được học, mà còn biết cách vận dụng vô các dạng bài tập khác nhau. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

Bài tập trắc nghiệm gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN (tiếp)

1
Gen là một đoạn của phân tử ADN
2
Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn?
3
Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là?
4
Tất cả các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ, điều này biểu hiện đặc điểm gì của mã di truyền?
5
Gen không phân mảnh có?
6
Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi là?
7
Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc gì?
8
Bản chất của mã di truyền là?
9
Vùng kết thúc của gen là vùng?
10
Mã di truyền mang tính thoái hoá, tức là?
11
Mã di truyền có tính phổ biến, tức là?
12
Mỗi ADN con sau nhân đôi đều có một mạch của ADN mẹ, mạch còn lại được hình thành từ các nuclêôtit tự do. Đây là cơ sở của nguyên tắc:
13
Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm các vùng theo trình tự là?
14
Vùng nào của gen quyết định cấu trúc phân tử protêin do nó quy định tổng hợp?
15
Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được nối lại với nhau thành mạch liên tục nhờ enzim nối, enzim nối đó là?
16
Trong 64 bộ ba mã di truyền, có 3 bộ ba không mã hoá cho axit amin nào. Các bộ ba đó là:
17
Intron là:
18
Vai trò của enzim ADN pôlimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là:
19
Vùng mã hoá của gen là vùng:
20
Gen phân mảnh là gen:
Bắt đầu ngay
13 1.976