Bài tập trắc nghiệm môn Giải tích lớp 12 - Cực trị của hàm số

Bài tập trắc nghiệm môn toán lớp 12 có đáp án

Mã số: 01297. Đã có 1.643 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Cực trị của hàm số

Bài tập trắc nghiệm môn Giải tích lớp 12 - Cực trị của hàm số là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 12. Với mục tiêu giúp các bạn làm quen với hình thức thi trắc nghiệm cũng như dạng đề thi, chúng tôi đưa ra bài test gồm có 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan xoay quanh nội dung bài Cực trị của hàm số. Chúc các em làm bài tốt!

Làm thêm các bài trắc nghiệm môn Toán lớp 12 khác tại đây: Trắc nghiệm môn Toán lớp 12

Câu 1:
Cho hàm số: 
Số điểm cực trị của hàm số là:
Câu 2:
Cho hàm số . Để hàm số có cực đại và cực tiểu, điều kiện cho tham số m là:
Câu 3:
Cho hàm số:  . Để hàm số có giá trị cực tiểu m, giá trị cực đại M thỏa mãn m - M = 4 thì a bằng:
Câu 4:
Cho hàm số . Để hàm số đạt cực trị tại x1, x2 thỏa mãn x1 + 2x2 = 1 thì giá trị cần tìm của m là:
Câu 5:
Đồ thị hàm số: 
Có 3 điểm cực trị thì tập giá trị của m là:
Câu 6:
Cho hàm số:  . Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng:
Câu 7:
Cho hàm số: 
Số điểm cực trị của đồ thị hàm số là:
Câu 8:
Cho hàm số y = x3 + mx2 + 1.
Lựa chọn phương án đúng.
Câu 9:
Cho hàm số: 
Tọa độ điểm cực đại của hàm số là:
Câu 10:
Cho hàm số  (C).
 là phương trình tiếp tuyến của (C) tại 
Lựa chọn phương án sai.
Câu 11:
Tìm giá trị lớn nhất của hàm số:   trên đoạn [-4;3]:
Câu 12:
Tìm giá trị lớn nhất của hàm số:   trên đoạn [-10;10]:
Câu 13:
Trong các hình trụ có thể tích V không đổi, người ta tìm được hình trụ có diện tích toàn phần nhỏ nhất. Hãy so sánh chiều cao h và bán kính đáy R của hình trụ này:
Câu 14:
Trong tất cả các hình chữ nhật có diện tích S, chu vi của hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất bằng bao nhiêu:
Câu 15:
Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số:  trên đoạn [-4;4]:
Câu 16:
Tìm giá tri lớn nhất của hàm số:   trên khoảng :
Câu 17:
Giá trị lớn nhất của hàm số:  là:
Câu 18:
Cho y = (x - 1)2 |x-1|(C). Lựa chọn phương án đúng.
Câu 19:
Từ một hình tròn bán kính R, ta có thể cắt ra một hình chữ nhật có diện tích lớn nhất là bao nhiêu:
Câu 20:
Giá trị nhỏ nhất của hàm số:  trên đoạn [-1;1]:
Bắt đầu ngay
9 1.643