Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật (Phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 có đáp án

Mã số: 07689. Đã có 693 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật (Phần 1) tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương I môn Sinh học lớp 11, giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả, từ đó sẵn sàng cho các bài thi, bài kiểm tra trong năm học.

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật (Phần 2)

Câu 1:
Thế nước của cơ quan nào trong cây là thấp nhất?
Câu 2:
Sự hút khoáng thụ động của tế bào phụ thuộc vào
Câu 3:
Sự xâm nhập chất khoáng chủ động của tế bào phụ thuộc vào
Câu 4:
Các nguyên tố vi lượng cần cho cây với số lượng nhỏ, nhưng có vai trò quan trọng, vì
Câu 5:
Ở nốt sần của cây họ Đậu, các vi khuẩn cố định nitơ lấy ở cây chủ
Câu 6:
Công thức biểu thị sự cố định nitơ tự do là
Câu 7:
Quá trình cô định nitơ ở các vi khuẩn cô định nitơ tự do phụ thuộc vào loại enzim
Câu 8:
Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C6H12O6 ở cây mía là
Câu 9:
Một cây C3 và một cây C4 được đặt trong cùng một chuông thuỷ tinh kín dưới ánh sáng. Nồng độ CO2 thay đổi thế nào trong chuông?
Câu 10:
Thực vật chịu hạn mất một lượng nước tối thiểu vì
Bắt đầu ngay
1 693