Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8 chương 3: Tuần hoàn

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8 có đáp án

Mã số: 12283. Đã có 73 bạn thử.

Trắc nghiệm Sinh học 8 chương 3

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8 chương 3: Tuần hoàn giúp học sinh nắm vững lý thuyết cũng như rèn luyện nâng cao thành tích học tập môn Sinh.

1
Trong máu, thể tích của huyết tương chiếm tỉ lệ:
2
Loại tế bào máu không có nhân là:
3
Đặc điểm cấu tạo của bạch cầu là:
4

Điểm giống nhau giữa hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu là:

5
Loại tế bào máu có số lượng nhiều nhất là:
6
Chức năng của bạch cầu là:
7
Tế bào máu có khả năng thực bào là:
8
Các bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể bằng cơ chế:
9
Yếu tố khoáng có vai trò ảnh hưởng đến sự đông máu là:
10
Chức năng của enzim tiểu cầu là:
11
Khối máu đông trong sự đông máu bao gồm:
12
Huyết thanh là:
Bắt đầu ngay
1 73