Bài tập về câu cảm thán - Exclamation

Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án

Mã số: 04172. Thời gian: 15 phút. Đã có 1.227 bạn thử.

Bài tập về câu cảm thán có đáp án

Bài tập về câu cảm thán - Exclamation do giáo viên VnDoc biên soạn, giúp học sinh nắm vững nắm vững phần ngữ pháp tiếng Anh, biết cách vận dụng và làm quen các dạng bài tập kiểm tra ngữ tiếng Anh cơ bản cũng như nâng cao.

Bài tập về câu cảm thán có đáp án thuộc bộ đề ôn tập Tiếng Anh cơ bản, hỗ trợ học sinh làm quen các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao, hỗ trợ ôn luyện ngữ pháp tiếng Anh. Mời các bạn tham khảo.

I. Viết câu cảm thán bắt đầu bằng "What" với những từ cho sẵn.
1. Boring/ song
2. Old/ bicycle
3. Lovely/ living room
4. Bright/ room
5. Nice/ colors
6. Beautiful/ bathroom
7. Bad/ movie
8. Great/ party
9. Modern/ computer
10. Friendly/ boy
II> Viết lại các câu sau thành dạng câu cảm thán bắt đầu bằng "What".
1. The houses are beautiful.
2. The hand is very dirty.
3. The dress is very lovely.
4. The tasks are difficult.
5. The computer is modern.
6.The living room is narrow.
7. The bathroom is clean.
8. The cake is delicious.
9. The books are interesting.
10. The days are cold.
Bắt đầu ngay
12 1.227