Bài tập về phát âm trong Tiếng Anh

Bài tập trắc nghiệm phát âm Tiếng Anh

Mã số: 02283. Thời gian: 20 phút. Đã có 1.452 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm phát âm Tiếng Anh - Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh

Bài tập về phát âm trong Tiếng Anh sẽ giúp các bạn ôn tập và học Tiếng Anh hiệu quả. Qua bài tập dạng này, các em sẽ nắm vững được phần phát âm trong Tiếng Anh. Các em sau khi làm xong có thể sử dụng từ điển để kiểm tra lại đáp án và ghi nhớ cách phát âm của từ đó. 

Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Bắt đầu ngay
14 1.452