Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 3 - 4

Luyện thi Olympic Toán tiếng Anh SEAMO 2019 có đáp án

Mã số: 12802. Đã có 256 bạn thử.

Mẫu đề thi SEAMO lớp 3 - 4 có đáp án

Có rất nhiều kì thi đánh giá năng lực của học sinh tiểu học và Kỳ thi Olympic Toán tiếng Anh SEAMO là một trong số đó. Đây là kỳ thi đánh giá năng lực Toán tiếng Anh toàn cầu dành cho học sinh từ cấp Tiểu học đến Trung học phổ thông do Ban Tổ chức SEAMO Quốc tế điều hành. Thương hiệu kỳ thi đã được biết đến trên toàn thế giới. Kỳ thi được tổ chức thường niên tại nhiều nước trên thế giới bao gồm các nước như Úc, Hồng Kông, Ấn Độ, Ý, Na Uy, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Hoa Kỳ,...

Nhằm giúp các em học sinh lớp 3, lớp 4 làm quen cũng như ôn luyện kỳ thi Olympic Toán tiếng Anh SEAMO 2019 hiệu quả, VnDoc.com đăng tải bài thi mẫu môn Toán - tiếng Anh lớp 3, lớp 4 có đáp án dưới đây. Mời các em luyện tập và kiểm tra kết quả sau khi làm xong.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi SEAMO Toán tiếng Anh mới nhất dành cho khối lớp 3 - 4

Q1.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 3 - 4
Q2.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 3 - 4
Q3.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 3 - 4
Q4.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 3 - 4
Q5.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 3 - 4
Q6.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 3 - 4
Q7.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 3 - 4
Q8.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 3 - 4
Q9.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 3 - 4
Q10.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 3 - 4
Q11.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 3 - 4
Q12.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 3 - 4
Q13.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 3 - 4
Q14.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 3 - 4
Q15.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 3 - 4
Q16.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 3 - 4
Q17.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 3 - 4
Q18.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 3 - 4
Q19.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 3 - 4
Q20.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 3 - 4
Q21.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 3 - 4
Chỉ cần điền đáp án
Q22.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 3 - 4
Q23.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 3 - 4
Chỉ cần điền đáp án
Q24.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 3 - 4
Answer: .........m
Q25.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 3 - 4
Answer: The length of DE is ......... cm
Chỉ cần điền số vào dấu 3 chấm
Bắt đầu ngay
1 256