Bạn có nhớ về những trang lịch sử Việt Nam đã học?

Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Mã số: 12116. Đã có 798 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Lịch sử Việt Nam là một kho tàng kiến thức vô cùng phong phú cho chúng ta tìm hiểu.  Hãy thử tài hiểu biết của bạn về kiến thức lịch sử Việt Nam thông qua bài trắc nghiệm Bạn có nhớ về những trang lịch sử Việt Nam đã học? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây.

1. Quốc hiệu đầu tiên của Việt Nam là gì?
Bạn có nhớ về những trang lịch sử Việt Nam đã học?
2. Tên của chị em hai bà Trưng là gì?
Bạn có nhớ về những trang lịch sử Việt Nam đã học?
3. Vua Lý Thái Tổ dời đô đến thành Đại La và đổi tên thành Thăng Long năm mấy?
Bạn có nhớ về những trang lịch sử Việt Nam đã học?
4. Dân ta đã bao nhiêu lần thắng giặc Mông-Nguyên?
Bạn có nhớ về những trang lịch sử Việt Nam đã học?
5. Lê Thái Tổ đã tự xưng là gì khi kêu gọi dân chúng hào trưởng trong vùng tham gia khởi nghĩa?
Bạn có nhớ về những trang lịch sử Việt Nam đã học?
6. Sau khi lên ngôi Nguyễn Ánh dời Đô về đâu?
Bạn có nhớ về những trang lịch sử Việt Nam đã học?
7. Ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập là?
Bạn có nhớ về những trang lịch sử Việt Nam đã học?
8. Chiến thắng Điện Biên Phủ là ngày mấy?
Bạn có nhớ về những trang lịch sử Việt Nam đã học?
Bắt đầu ngay
11 798