Bạn có phải người có kiến thức "sâu rộng"?

Trắc nghiệm kiến thức văn hóa xã hội

Mã số: 09141. Thời gian: 15 phút. Đã có 3.259 bạn thử.

Kiến thức chung về văn hóa xã hội

Trắc nghiệm kiến thức văn hóa xã hội nằm trong bộ đề trắc nghiệm kiến thức chung do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bạn có phải người có vốn kiến thức sâu rộng? Bạn am hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau? Hãy cùng VnDoc kiểm tra trình độ hiểu biết về kiến thức tổng hợp của bạn nào!

Một số trắc nghiệm vui khác:

Câu 1:

Hươu cao cổ có ăn cỏ không

Trắc nghiệm kiến thức chung
2. Khi gặp Thúy Kiều, Kim Trọng trao cho vật gì làm tin?
Trắc nghiệm kiến thức chung
3. Quốc hiệu đầu tiên của nước ta là gì?
Trắc nghiệm kiến thức chung
4. Trong tác phẩm "Nhớ rừng" của Thế Lữ, khi say con hổ uống cái gì?
Trắc nghiệm kiến thức chung
5. Đại vương ếch trong tác phẩm "Dế mèn phưu lưu ký" có tên là gì?
Trắc nghiệm kiến thức chung
6. Vũ điệu truyền thống của đảo Hawaii là?
Trắc nghiệm kiến thức chung
7. Vịnh nào của Việt Nam được coi là 1 trong 3 vịnh tốt nhất thế giới?
Trắc nghiệm kiến thức chung
8. Loài chim nào có khả năng bay lùi lại phía sau?
Trắc nghiệm kiến thức chung
9. Người sinh ra đầu tiên từ ống nghiệm là người nước nào?
Trắc nghiệm kiến thức chung
10. Nước nào sau đây có đất liền thấp hơn mực nước biển?
Trắc nghiệm kiến thức chung
Bắt đầu ngay
1 3.259