Căng não với loạt câu hỏi IQ mới ra lò

Trắc nghiệm IQ có đáp án

Mã số: 01763. Thời gian: 20 phút. Đã có 3.085 bạn thử.

Căng não với loạt câu hỏi IQ mới ra lò 

Có thể nói những câu hỏi IQ chính là 'món ăn tinh thần' rất tốt cho não bộ của bạn, nó sẽ khiến đầu óc bạn minh mẫn hơn, sáng tạo hơn. Tham gia làm bài test Căng não với loạt câu hỏi IQ mới ra lò trên trang VnDoc.com để thử thách não bộ và rèn luyện khả năng tư duy logic của bạn nhé! Chúc các bạn làm bài vui vẻ! 

Câu 1:
Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống? 
Câu 2:
Chọn hình phù hợp nhất để điền vào khung còn trống. 
 
Câu 3:
Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung trống. 
Câu 4:
Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

Câu 5:
Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

Câu 6:
Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

Câu 7:
Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào dấu hỏi chấm:

Câu 8:
Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào dấu hỏi chấm: 

Câu 9:
Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

Câu 10:
Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

Bắt đầu ngay
15 3.085