Câu hỏi đố vui toán học - Phần 3

Câu đố toán học logic

Mã số: 05142. Đã có 5.127 bạn thử.

Câu hỏi đố vui toán học, logic có lời giải

Mời các bạn cùng làm thử Câu hỏi đố vui toán học - Phần 3 để chinh phục những câu đố vui toán học và logic đầy hóc búa được đội ngũ biên tập VnDoc sưu tầm từ nhiều nguồn, hãy cùng bắt đầu đi tìm lời giải đang được cất giấu ngay thôi nào!

Câu hỏi đố vui toán học - Phần 1

Câu hỏi đố vui toán học - Phần 2

Câu hỏi đố vui toán học - Phần 4

Câu 1
Nhìn và đếm cẩn thận xem có bao nhiêu cây bút chì trong hình nhé

Câu 2
Tìm chữ cái còn thiếu trong hình sau

Câu 3
Chọn hình bị mất trong 6 hình dưới

Trả lời: Hình bị mất là hình ...
Câu 4

Có 7 người đang ở trong 1 ngôi nhà:

 • Người thứ 1 đang đọc sách
 • Người thứ 2 đang chơi cờ tướng
 • Người thứ 3 đang nấu ăn
 • Người thứ 4 đang viết
 • Người thứ 5 đang Ngủ
 • Người thứ 6 đang lau nhà

Hỏi: người thứ 7 đang làm gì?
Trả lời: Người thứ 7 đang ...

Câu 5
Như trong hình bên dưới bạn thấy có 9 con mèo và nhìn chúng bạn nghĩ là nó giống nhau, nhưng thực sự chỉ có 2 con giống nhau. Tìm 2 con mèo giống nhau đó?

Trả lời: Hai con mèo giống nhau là hình ... và hình ...
Câu 6

Thực hiện phép tính sau:
Nếu (78)^9 = 6
(69)^4 = 11
Thì  (89)^2 = ? 

Câu 7
Điền số còn thiếu vào hình sau

Câu 8
Tìm số còn thiếu trong hình sau:

Câu 9

Tìm dãy số có 5 chữ số khi biết:

 • Tổng số thứ 5 và thứ 3 là 14
 • Hiệu của số thứ 4 và số thứ 2 là 1
 • Số thứ 1 thì bằng 2 lần số thứ 2 trừ đi 1
 • Tổng của số thứ 2 và thứ 3 thì bằng 10
 • Tổng 5 chữ số thì bằng 30
Câu 10
Tìm trọng lượng của mèo , chó và thỏ trong hình sau
dog
Trọng lượng của mèo, chó và thỏ là ... kg
Bắt đầu ngay
34 5.127