Câu hỏi đường lên đỉnh Olympia - Phần 17

Bộ câu hỏi đường lên đỉnh Olympia có đáp án

Mã số: 11832. Đã có 149 bạn thử.

Tổng hợp câu hỏi đường lên đỉnh Olympia

Câu hỏi đường lên đỉnh Olympia - Phần 17 giúp người chơi thể hiện khả năng hiểu biết rộng lớn của bản thân trong tất cả các lĩnh vực, các câu hỏi trắc nghiệm IQ được VnDoc sưu tầm và đăng tải.

1
Ngay sau thành công của Cách mạng tháng Tám, Chính phủ ta đã phát động phong trào nào để động viên tài chính trong nhân dân?
2
Tổng thư ký thứ 8 của UN là ông Ban Ki Mun, vậy TTK thứ 7 là ai?
3
Thành phố Hà Nội hiện nay có 1 thị xã (Sơn Tây), 18 huyện và bao nhiêu quận?
4
Người thường đánh trống chầu trong ca trù
5
Thuốc kháng sinh đầu tiên trên thế giới được phát minh vào năm 1928
6
Chiến thắng Vạn Tường ở Quãng Ngãi diễn ra vào ngày tháng năm nào?
7
Đảo cồn cỏ thuộc tỉnh nào?
8
Giải thưởng cao nhất dành cho các bộ phim tham dự liên hoan phim Việt Nam
9
Bộ phim Em bé Hà Nội nói đến chiến dịch quân sự nào?
10
Điền sô tiếp theo vào dãy sau: 1, 3, 6, 10, 15, ?
11
Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa nào (9-2-1930) đánh dấu sự chấm dứt ảnh hưởng của hệ tư tưởng tư sản, xác lập ảnh hưởng của hệ tư tưởng vô sản trong cách mạng Việt Nam.
12
Thời Lý, Trần có bốn công trình bằng đồng nổi tiếng của nước Đại Việt được gọi là “An Nam tứ khí” đó là chuông Quy Điền, vạc Phổ Minh, tượng Phật Quỳnh Lâm và công trình nào?
Bắt đầu ngay
1 149