Câu hỏi đường lên đỉnh Olympia - Phần 20

Bộ câu hỏi đường lên đỉnh Olympia có đáp án

Mã số: 11838. Đã có 235 bạn thử.

Tổng hợp câu hỏi đường lên đỉnh Olympia

Câu hỏi đường lên đỉnh Olympia - Phần 20 với các câu hỏi trắc nghiệm IQ giúp người chơi thể hiện khả năng hiểu biết rộng lớn của bản thân trong tất cả các lĩnh vực.

1
Tỉnh nào sông Hồng bắt đầu chảy vào Việt Nam
2
Cơ quan nội tạng nào có kích thước lớn nhất trong cơ thể con người?
3
Mỹ dở bỏ cấm vận chống Việt Nam vào năm nào?
4
Ca trù có từ thời nào?
5
Khuê Văn các được xây dựng dưới triều vua nào?
6
Nhà hát lớn Hà Nội hoàn thành vào năm nào
7
Đàn đá được phát hiện đầu tiên năm 1949 ở đâu?
8
Chỉ huy trưởng chiến khu 11 (Hà Nội) trong cuộc Toàn quốc kháng chiến 1946
9
“Bố Cái Đại vương” là ai?
10
Phong trào thi đua của thanh niên miền Bắc được phát động vào năm 1964
11
1 năm có nhiều nhất bao nhiêu ngày chủ nhật
12
“Bắc Bình Vương” là ai
13
Trinitro Toluen thường dùng làm gì?
Bắt đầu ngay
1 235